Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Avlsmaterialevirksomheder

I dyresundhedsloven, som skal anvendes fra den 21. april 2021, er der krav til avlsmaterialevirksomheder.

​I henhold til dyresundhedsloven (inkl. relevante supplerende forordninger) skal virksomheder, der indsamler, producerer, forarbejder eller opbevarer avlsmateriale (avlsmaterialevirksomheder) som minimum registreres. Dog skal visse typer af avlsmaterialevirksomheder godkendes.

I artikel 84, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 121 i forordning 2016/429 fremgår de generelle krav til registrering og godkendelse mv. af avlsmaterialevirksomheder. Desuden er der nogle helt generelle krav til operatører af blandt andet registrerede og godkendte virksomheder, som også skal følges. Det drejer sig blandt andet om artikel 10 og 11 i forordning 2016/429.

Derudover er der udarbejdet en delegeret forordning (2020/686), som supplerer forordning 2016/429 for så vidt angår registrerede og godkendte avlsmaterialevirksomheder og krav til sporbarhed og dyresundhed i forbindelse med flytning inden for Unionen af avlsmateriale af visse opdrættede dyr.

I Danmark er det Fødevarestyrelsen, som registrerer og godkender disse virksomheder. Virksomheder, der skal godkendes, må ikke starte deres aktiviteter, før de har modtaget en godkendelse fra Fødevarestyrelsen.

For at få virksomheden registreret, skal operatøren af virksomheden sende en anmodning til Fødevarestyrelsen. Er der tale om virksomheder, der skal godkendes, skal der sendes ansøgning om godkendelse til Fødvarestyrelsen via styrelsens kontaktformular:
Gå til kontaktformularen

Avlsmaterialevirksomheder, som allerede er godkendt

De avlsmaterialevirksomheder, der har været omfattet af tilsvarende dyresundhedsmæssige krav om godkendelse, vil betragtes som værende godkendt efter reglerne i dyresundhedsloven. De skal derfor ikke søge om at blive godkendt på ny. De skal dog fra og med den 21. april 2021 leve op til de betingelser, som fremgår af dyresundhedsloven, og de vil fremadrettet blive kontrolleret efter disse regler.

Det drejer sig om følgende:
  • Tyrestationer og sædbanker for tyresæd, efter bekendtgørelse nr. 1493 af 12/12/2019 om tyresæd og inseminering af kvæg.
  • Kvægembryoopsamlingshold eller -produktionshold, efter bekendtgørelse nr. 1043 af 14/12/1994 om embryotransplantation på tamkvæg samt om dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel og udførsel af embryoner og oocytter fra tamkvæg.
  • Ornestationer, efter bekendtgørelse nr. 1455 af 12/12/2019 om ornesæd.
  • Sædopsamlingsstationer, sædbanker, embryoopsamlingshold og embryoproduktionshold, der opsamler og håndterer sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien og dyr af fåre- og gedearter samt æg og embryoner fra svin, efter bekendtgørelse nr. 1236 af 10/11/2015 om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale.

Reglerne i ovennævnte bekendtgørelser finder ikke længere anvendes på avlsmaterialevirksomheder.

Herunder følger en kort beskrivelse af de forskellige avlsmaterialevirksomhedstyper, hvor der er krav om godkendelse.

Der er links til de nævnte forordninger nederst på denne side under afsnittet Lovstof.

Sædopsamlingsstationer

I dyresundhedsloven samt de supplerende forordninger 2020/686 og 2020/999 findes der, ud over de generelle krav nævnt ovenfor, specifikke krav om godkendelse af sædopsamlingsstationer, hvor sæd fra kvæg, svin, får, geder eller dyr af hestefamilien indsamles, forarbejdes og opbevares med henblik på flytning af sæden til andre medlemsstater. Der er også særlige krav til føring af fortegnelser, krav til donordyr og sporbarhed og donordyrenes sundhed.

De sædopsamlingsstationer (tyrestation, ornestationer, hingtestation eller vædder- og bukkestationer), der før 21. april 2021 var godkendt efter de førnævnte bekendtgørelser, og som flytter avlsmateriale til andre medlemsstater, betragtes som godkendt efter kravene i dyresundhedsloven under forudsætning af, at de følger relevante krav i dyresundhedsloven til denne type virksomhed.

Sædopsamlingsstationer, der er godkendt efter bekendtgørelserne, men hvorfra der ikke flyttes avlsmateriale til andre medlemsstater, skal ikke være godkendte efter dyresundsloven. Det skal i stedet være registreret efter artikel 84, stk. 1, i dyresundhedsloven og følge kravene til registrerede virksomheder.

Embryoopsamlingshold 

I dyresundhedsloven samt de supplerende forordninger 2020/686 og 2020/999, ud over de generelle krav nævnt oven for, specifikke krav om godkendelse og drift af embryoopsamlingshold , hvor der foretages indsamling, forarbejdning og opbevaring af embryoner fra kvæg, svin, får, geder eller dyr af hestefamilien med henblik på flytning af embryonerne til andre medlemsstater. Der er også særlige krav til føring af fortegnelser, krav til donordyr og sporbarhed af avlsmateriale.
 
De embryoopsamlingshold, der før 21. april 2021 var godkendt efter de førnævnte relevante bekendtgørelser, som er nævnt ovenfor, og som flytter embryonerne til andre medlemsstater, betragtes som godkendt efter kravene i dyresundhedsloven under forudsætning af, at de følger relevante krav i dyresundhedsloven til denne type virksomhed.

Embryoopsamlingshold, der er godkendt efter bekendtgørelserne, men hvorfra der ikke flyttes embryoner til andre medlemsstater, skal ikke være godkendte efter dyresundsloven. Det skal i stedet være registreret efter artikel 84, stk. 1, i dyresundhedsloven og følge kravene til registrerede virksomheder.

Embryoproduktionshold

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt oven for, specifikke krav om godkendelse og drift af embryoproduktionshold, hvor der foretages indsamling, forarbejdning og opbevaring af oocytter og produktion, forarbejdning og opbevaring af embryoner fra kvæg, svin, får, geder eller dyr af hestefamlien med henblik på flytning af avlsmaterialet til andre medlemsstater. Der er også særlige krav til føring af fortegnelser, krav til donordyr og sporbarhed af avlsmaterialet.
 
De embryoproduktionshold, der før 21. april 2021 er godkendt efter de relevante bekendtgørelser, som er nævnt ovenfor, og som flytter embryonerne til andre medlemsstater, betragtes som godkendt efter kravene i dyresundhedsloven under forudsætning af, at de følger relevante krav i dyresundhedsloven til denne type virksomhed.

Embryoproduktionshold, der var godkendt efter bekendtgørelserne, men hvorfra der ikke flyttes embryoner til andre medlemsstater, skal ikke være godkendte efter dyresundsloven. Det skal i stedet være registreret efter artikel 84, stk. 1, i dyresundhedsloven og følge kravene til registrerede virksomheder.

Avlsmaterialeforarbejdningsvirksomhed

Dette er en ny virksomhedstype og omfatter f.eks. mobile laboratorier eller virksomheder, som foretager kønssortering af sæd.

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt ovenfor, følgende specifikke krav om godkendelse og drift af denne virksomhedstype, hvor frisk, kølet eller frossen sæd eller friske, kølede eller frosne oocytter eller embryoner fra kvæg, svin, får, geder eller dyr af hestefamilien forarbejdes og opbevares, med henblik på flytning af avlsmaterialet til andre medlemsstater. Der er også særlige krav til føring af fortegnelser og sporbarhed af avlsmateriale.

Sædopbevaringsstationer

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt oven for, specifikke krav om godkendelse og drift af sædopbevaringsstationer, hvor frisk, kølet eller frossen sæd eller friske, kølede eller frosne oocytter eller embryoner fra kvæg, svin, får, geder eller dyr af hestefamilien opbevares med henblik på flytning af avlsmaterialet til andre medlemsstater. Der er også særlige krav til føring af fortegnelser og sporbarhed af avlsmateriale.
 
De sædopbevaringsstationer (sædbanker), der før 21. april 2021 er godkendt efter de relevante bekendtgørelser, som er nævnt ovenfor, og som flytter avlsmateriale til andre medlemsstater, betragtes som godkendt efter kravene i dyresundhedsloven under forudsætning af, at de følger relevante krav i dyresundhedsloven til denne type virksomhed.

Sædopbevaringsstationer, der er godkendt efter bekendtgørelserne, men hvorfra der ikke flyttes avlsmateriale til andre medlemsstater, skal ikke være godkendte efter dyresundsloven. Det skal i stedet være registreret efter artikel 84, stk. 1, i dyresundhedsloven og følge kravene til registrerede virksomheder.​

Fødevarestyrelsen fører kontrol med disse virksomheder
Fødevarestyrelsen fører kontrol med registrerede og godkendte virksomheder efter 
forordningen om offentlig kontrol, 2017/625, og dertil hørende relevante supplerende forordninger og lov om hold af dyr.

Kontrollen på virksomhederne indebærer også kontrol med sendinger af dyr og produkter, der skal flyttes til eller fra andre medlemsstater, importeres fra eller eksporteres til tredjelande fra registrerede virksomheder.

Lovstof
Kravene til avlsmaterialevirksomheder fremgår af følgende forordninger (se de specifikke artikler under de respektive virksomhedstyper ovenfor):

Dyresundsloven 2016/429:

Forordning 2020/686:

Forordning 2020/999:

Forordningen om offentlig kontrol 2017/625:


Ændret 6. oktober 2022