Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Pakning og mærkning af foder

Her finder du regler og vejledninger om mærkning, pakning og markedsføring af foder og spørgsmål og svar om markedsføringsforordningen.

​​​Pakning af foder

Pakningsreglerne står i artikel 23 i Markedsføringsforordningen (følg link under "Lovstof og regler"). Hovedreglen er, at alle fodermidler og foderblandinger skal markedsføres i lukkede pakninger eller beholdere.

I artikel 23, stk. 2 er angivet, hvornår det er muligt at markedsføre foderet i løs vægt eller i pakninger eller beholdere, der ikke er lukkede. I artikel 11, stk. 2 er omtalt mærkningen af dette foder.

Mærkning af foder

 • I Markedsføringsforordningen er der mærkningsregler for fodermidler, foderblandinger, foder med særlige ernæringsformål (diætetisk foder), foder til selskabsdyr, foder der ikke er i overensstemmelse med EU's foderstoflovgivning, samt fodertilsætningsstoffer i dette foder.
 • I Fodertilsætningsstofforordningen er der mærkningsregler for fodertilsætningsstoffer og forblandinger.
 • I forordningen om genmodificerede fødevarer og foder er der supplerende mærkningsregler for GM-foder.
 • I Biproduktforordningen og TSE-forordningen er der supplerende mærkningsregler for foder af animalsk oprindelse.

Der er link til forordningerne under "Lovstof og regler" nederst på siden.

Der findes en række undtagelser fra mærkningsreglerne. De står i artikel 21 i Markedsføringsforordningen (link under "Lovstof og regler"). Undtagelserne vedrører de tilfælde, hvor det er muligt at fravige mærkningsreglerne i artikel 15, 16 og 17.​
 
Overordnet om mærkningsreglerne i Markedsføringsforordningen
I Markedsføringsforordningen (link under "Lovstof og regler") er der regler om mærkning af foder. Reglerne står i artikel 11-22 og bilagene I-II og V-VIII.
 
De specifikke mærkningsregler står i artikel 15-20 og bilag VI-VII:
 • Artikel 15:
  Obligatorisk basismærkning for alt foder
 • Artikel 16:
  Særlige obligatoriske mærkningskrav for fodermidler
 • Artikel 17:
  Særlige obligatoriske mærkningskrav for foderblandinger
 • Artikel 18:
  Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder med særlige ernæringsformål
 • Artikel 19:
  Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder til selskabsdyr
 • Artikel 20:
  Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder, der ikke er i overensstemmelse med EU's foderstoflovgivning – med henvisning til forordningens bilag VIII
 • Bilag VI:
  Supplerende mærkning af foder til fødevareproducerende dyr: Mærkning af indhold af fodertilsætningsstoffer og analytiske bestanddele
 • Bilag VII:
  Supplerende mærkning af foder til ikke-fødevareproducerende dyr (bl.a. selskabsdyr og pelsdyr): Mærkning af indhold af fodertilsætningsstoffer og analytiske bestanddele
 • Bilag VIII:
  Supplerende mærkning af foder, der ikke er i overensstemmelse med EU's foderlovgivning
Skematisk oversigt over mærkningsreglerne:
 
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder,
der ikke er i overensstemmelse med EU's foderlovgivning
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder til selskabsdyr
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder med særlige ernæringsformål
Særlige obligatoriske mærkningskrav for fodermidler
Særlige obligatoriske mærkningskrav for foderblandinger
Generelle obligatoriske mærkningskrav
Basismærkning for alt foder
 
 
Når tilsat:
Supplerende mærkning
Foder til fødevareproducerende dyr
Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer
 
Når tilsat:
 Supplerende mærkning
Foder til ikke-fødevareproducerende dyr
Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer
Supplerende mærkning
Foder til fødevareproducerende dyr:
Mærkning af indhold af analytiske bestanddele
 
Supplerende mærkning
Foder til ikke-fødevareproducerende dyr:
Mærkning af indhold af analytiske bestanddele

 

​Mærkning af fodermidler
Fodermidler skal mærkes med den markerede mærkning:
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder,
der ikke er i overensstemmelse med EU's foderlovgivning
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder til selskabsdyr
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder med særlige ernæringsformål
Særlige obligatoriske mærkningskrav for fodermidler
Særlige obligatoriske mærkningskrav for foderblandinger
Generelle obligatoriske mærkningskrav
Basismærkning for alt foder​

Hvis fodermidlerne indeholder tilsætningsstoffer, skal de mærkes med den relevante markerede mærkning, afhængig af dyrearten:
 
Når tilsat:
Supplerende mærkning
Foder til fødevareproducerende dyr
Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer
 
Når tilsat:
 Supplerende mærkning
Foder til ikke-fødevareproducerende dyr
Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer
Supplerende mærkning
Foder til fødevareproducerende dyr:
Mærkning af indhold af analytiske bestanddele
 
Supplerende mærkning
Foder til ikke-fødevareproducerende dyr:
Mærkning af indhold af analytiske bestanddele
 
Fodermidlernes navne skal angives efter forordningens artikel 24, stk. 5, og her henvises til Fodermiddelfortegnelsen (link under "Lovstof og regler", hvor Fodermiddelfortegnelsen er offentliggjort under "Markedsføringsforordningen").

Under "Overordnet om mærkningsreglerne i Markedsføringsforordningen" ovenfor er der referencer til de steder i markedsføringsforordningen, hvor mærkningsreglerne står. ​
Mærkning af foderblandinger
Foderblandinger skal mærkes med den markerede mærkning:
 
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder,
der ikke er i overensstemmelse med EU's foderlovgivning
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder til selskabsdyr
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder med særlige ernæringsformål
Særlige obligatoriske mærkningskrav for fodermidler
Særlige obligatoriske mærkningskrav for foderblandinger
Generelle obligatoriske mærkningskrav
Basismærkning for alt foder
 
Foderblandingerne skal også mærkes med indholdet af analytiske bestanddele. Den relevante mærkning afhænger af dyrearten.
 
Hvis foderblandingerne indeholder tilsætningsstoffer, skal de mærkes med den relevante markerede mærkning, afhængig af dyrearten:
 
Når tilsat:
Supplerende mærkning
Foder til fødevareproducerende dyr
Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer
 
Når tilsat:
Supplerende mærkning
Foder til ikke-fødevareproducerende dyr
Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer
Supplerende mærkning
Foder til fødevareproducerende dyr:
Mærkning af indhold af analytiske bestanddele
 
Supplerende mærkning
Foder til ikke-fødevareproducerende dyr:
Mærkning af indhold af analytiske bestanddele
 
Efter forordningens artikel 17, stk. 1, litra e) er der ikke krav om angivelse af vægtprocenten af de enkelte fodermidler i foderblandingen, men vægtprocenten kan angives.
Dog skal vægtprocenten altid angives for fodermidler, hvis indhold er fremhævet i tekst, billede eller grafisk, jf. artikel 17, stk. 2, litra a).

Under "Overordnet om mærkningsreglerne i Markedsføringsforordningen" ovenfor er der referencer til de steder i markedsføringsforordningen, hvor mærkningsreglerne står.
 
Mærkning af foder med særlige ernæringsformål  (diætetisk foder)
Diætetiske fodermidler skal mærkes med den markerede mærkning:
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder,
der ikke er i overensstemmelse med EU's foderlovgivning
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder til selskabsdyr
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder med særlige ernæringsformål
Særlige obligatoriske mærkningskrav for fodermidler
Særlige obligatoriske mærkningskrav for foderblandinger
Generelle obligatoriske mærkningskrav
Basismærkning for alt foder
 
Hvis fodermidlerne indeholder tilsætningsstoffer, skal de mærkes med den relevante markerede mærkning, afhængig af dyrearten:
Når tilsat:
Supplerende mærkning
Foder til fødevareproducerende dyr
Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer
 
Når tilsat:
 Supplerende mærkning
Foder til ikke-fødevareproducerende dyr
Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer
Supplerende mærkning
Foder til fødevareproducerende dyr:
Mærkning af indhold af analytiske bestanddele
 
Supplerende mærkning
Foder til ikke-fødevareproducerende dyr:
Mærkning af indhold af analytiske bestanddele
 
Fodermidlernes navne skal angives efter forordningens artikel 24, stk. 5, og her henvises til fortegnelsen over fodermidler. Den er offentliggjort i Fodermiddelfortegnelsen (link under "Markedsføringsforordningen" i "Lovstof og regler").
 
Der kan kun markedsføres diætetiske fodermidler, hvis ernæringsformålet, som foderet er beregnet til, er optaget på listen i bilag 3, tabellen, i foderbekendtgørelsen (link under "Lovstof og regler").

Diætetiske foderblandinger skal mærkes med den markerede mærkning:
 
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder,
der ikke er i overensstemmelse med EU's foderlovgivning
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder til selskabsdyr
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder med særlige ernæringsformål
Særlige obligatoriske mærkningskrav for fodermidler
Særlige obligatoriske mærkningskrav for foderblandinger
Generelle obligatoriske mærkningskrav
Basismærkning for alt foder
 
Foderblandingerne skal også mærkes med indholdet af analytiske bestanddele. Den relevante mærkning afhænger af dyrearten.
 
Hvis foderblandingerne indeholder tilsætningsstoffer, skal de mærkes med den relevante markerede mærkning, afhængig af dyrearten:
 
Når tilsat:
Supplerende mærkning
Foder til fødevareproducerende dyr
Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer
 
Når tilsat:
Supplerende mærkning
Foder til ikke-fødevareproducerende dyr
Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer
Supplerende mærkning
Foder til fødevareproducerende dyr:
Mærkning af indhold af analytiske bestanddele
 
Supplerende mærkning
Foder til ikke-fødevareproducerende dyr:
Mærkning af indhold af analytiske bestanddele
 
Der kan kun markedsføres diætetiske foderblandinger, hvis ernæringsformålet, som foderet er beregnet til, er optaget på listen i bilag 3, tabellen, i Foderbekendtgørelsen (link under "Lovstof og regler").
Under "Overordnet om mærkningsreglerne i Markedsføringsforordningen" ovenfor er der referencer til de steder i Markedsføringsforordningen, hvor mærkningsreglerne står.
 
Mærkning af foder til selskabsdyr
Som noget nyt er der i forordningen om markedsføring og anvendelse af foder fastsat supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder til selskabsdyr. Dette foder skal mærkes med de supplerende mærkningskrav, der står i artikel 19.
I den skematiske oversigt over mærkningsreglerne er der tale om den markerede mærkning:
 
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder,
der ikke er i overensstemmelse med EU's foderlovgivning
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder til selskabsdyr
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder med særlige ernæringsformål
Særlige obligatoriske mærkningskrav for fodermidler
Særlige obligatoriske mærkningskrav for foderblandinger
Generelle obligatoriske mærkningskrav
Basismærkning for alt foder
 
 
Når tilsat:
Supplerende mærkning
Foder til fødevareproducerende dyr
Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer
 
Når tilsat:
 Supplerende mærkning
Foder til ikke-fødevareproducerende dyr
Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer
Supplerende mærkning
Foder til fødevareproducerende dyr:
Mærkning af indhold af analytiske bestanddele
 
Supplerende mærkning
Foder til ikke-fødevareproducerende dyr:
Mærkning af indhold af analytiske bestanddele
 
Denne mærkning supplerer den øvrige mærkning, som foderet skal mærkes med, og som er afhængig af, hvad det er for foder, der skal mærkes. Læs under de respektive typer ovenfor.
 
Under "Overordnet om mærkningsreglerne i Markedsføringsforordningen" ovenfor er der referencer til de steder i markedsføringsforordningen, hvor mærkningsreglerne står.
 
Mærkning af foder der ikke er i overensstemmelse med EU's foderlovgivning
Som noget nyt er der i forordningen om markedsføring og anvendelse af foder fastsat supplerende obligatoriske mærkningskrav for fo​der, der ikke er i overensstemmelse med EU's foderlovgivning. Dette foder skal mærkes med de supplerende mærkningskrav, der står i artikel 20 i med henvisning til forordningens bilag VIII.
 
I den skematiske oversigt over mærkningsreglerne er der tale om den markerede mærkning:
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder,
der ikke er i overensstemmelse med EU's foderlovgivning
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder til selskabsdyr
Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder med særlige ernæringsformål
Særlige obligatoriske mærkningskrav for fodermidler
Særlige obligatoriske mærkningskrav for foderblandinger
Generelle obligatoriske mærkningskrav
Basismærkning for alt foder
 
 
Når tilsat:
Supplerende mærkning
Foder til fødevareproducerende dyr
Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer
 
Når tilsat:
 Supplerende mærkning
Foder til ikke-fødevareproducerende dyr
Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer
Supplerende mærkning
Foder til fødevareproducerende dyr:
Mærkning af indhold af analytiske bestanddele
 
Supplerende mærkning
Foder til ikke-fødevareproducerende dyr:
Mærkning af indhold af analytiske bestanddele
 
Denne mærkning supplerer den øvrige mærkning, som foderet skal mærkes med, og som er afhængig af, hvad det er for foder, der skal mærkes. Læs under de respektive typer ovenfor.
 
Under "Overordnet om mærkningsreglerne i Markedsføringsforordningen" ovenfor er der referencer til de steder i M​arkedsføringsforordningen, hvor mærkningsreglerne står.
 
Mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger
Specifikke regler for mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger står i artikel 16 og bilag III og IV i Forordning om fodertilsætningsstoffer (link under "Lovstof og regler").
For tilsætningsstoffer, der er godkendt efter gamle regler – tilsætningsstofdirektivet 70/524/EØF – er der overgangsbestemmelser om anvendelse af fodertilsætningsstoffer i bilag 4 i foderbekendtgørelsen.
 
For aminosyrer, deres salte og analoger deraf samt urinstof og derivater deraf er der overgangsbestemmelser om anvendelse og mærkning i bilag 5 i Foderbekendtgørelsen (link under "Lovstof og regler").
Reglerne om mærkning af fodertilsætningsstoffer, der indgår i fodermidler og foderblandinger, står i Markedsføringsforordningen (link under "Lovstof og regler").
 
Hvis fodermidler eller foderblandingerne hhv. diætetiske fodermidler eller diætetiske foderblandinger indeholder tilsætningsstoffer, skal de mærkes med den relevante mærkning, afhængig af dyrearten:
 • I bilag VI står mærkningsreglerne for tilsætningsstoffer i foder til fødevareproducerende dyr. 
 • I bilag VII står mærkningsreglerne for tilsætningsstoffer i foder til ikke-fødevareproducerende dyr, bl.a. selskabsdyr og pelsdyr.
Supplerende mærkning af indhold af animalske proteiner og GMO-foder
Mærkningen af fodermidler og foderblandinger, der har indhold af animalske proteiner, skal mærkes med en supplerende mærkning. Læs mere i Vejledning om foder og fodervirksomheder, via link længere nede på siden.

Mærkning af GM-foder er omtalt i vejledningen og forklaret i guiden "Når du skal mærke genetisk modificeret foder". Find også guiden længere nede på siden​. 
 
 
Ændret 19. december 2022