Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Biocidforordningen og overgangsordningen

I 2013 trådte biocidforordningen i kraft. Forordningen forventes at være fuldt implementeret i 2025, hvorefter Fødevarestyrelsens godkendelsesordning vil bortfalde og området for godkendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler vil være overdraget til Miljøstyrelsen.

​I 2025 overgår godkendelse fra Fødevarestyrelsen til Miljøstyrelsen​

I september 2013 trådte biocidforordningen i kraft. Når denne forordning er fuldt implementeret i 2025, vil reglerne for biocider blive EU-harmoniseret. Det betyder bl.a., at godkendelsen af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler overgår fra at være Fødevarestyrelsens ressortområde til at være Miljøstyrelsens ressortområde. Overdragelsen fra Fødevarestyrelsen til Miljøstyrelsen vil ske løbende og variere, afhængigt af produkternes aktivstof.


Vurdering af aktivstoffer

Aktivstoffer, der benyttes i desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, er underlagt biocidforordningens revurderingsprogram for aktivstoffer. Mens revurderingen foregår, finder der en overgangsordning sted, hvor disse produkter er underlagt medlemsstaternes nationale regler, indtil alle aktivstoffer er godkendt under biocidforordningen. I Danmark reguleres desinfektionsmidler og pattedypningsmidler i overgangsperioden af bekendtgørelse nr. 859 af 23. august 2019 om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder mv., som også kaldes den nationale godkendelsesordning.

Når alle aktivstoffer i et specifikt produkt er blevet godkendt under biocidforordningen, skal produktet godkendes i overensstemmelse med biocidforordningen. Hvilken status et aktivstof har – herunder særligt datoen for eventuel EU godkendelse – kan ses på det Europæiske Kemikalie Agenturs (ECHA) hjemmeside. 

Det betyder, at virksomheder, der vil markedsføre desinfektionsmidler eller pattedypningsproduktemidler skal søge om godkendelse af produktet senest ved biocidforordningens fastsatte ansøgningsfrist for det pågældende aktivstof.


Tabellen viser rammen for godkendelsen af aktivstoffet og produkttypen


Situationen for aktivstoffet og produkttypen

Konsekvens​

Tid​sramme

​Aktivstoffet og produkttypen er omfattet af revurderingsprogrammet, men ikke færdigvurderet endnu.
Produktet må forblive på markedet​.
Indtil aktivstoffet og produkttypen er færdigvurderet under revurderingsprogrammet.​
​Aktivstoffet og produkttypen er ikke omfatte af revurderingsprogrammet.
Produktet skal fjernes fra markedet​.
Inden den 1. september 2017​.
Aktivstoffet og produkttypen er færdigvurderet under revurderingsprogrammet som godkendt.​​Der skal ansøges om godkendelse under biocidforordningen.
Inden godkendelsesdatoen (date of approval) for det sidste tilbageværende aktivstof i produktet.
Aktivstof og produkttype er færdigvurderet under revurderingsprogrammet som ikke godkendt.
​Produktet skal fjernes fra markedet .
Inden ​180 dage efter beslutningen om "ikke-godkendelse" fra ECHA.

Illustrationen viser, hvornår et produkt med en godkendelse udstedt af Fødevarestyrelsen under overgangsordningen skal ansøge om godkendelse under biocidforordningen.


Markedsføring af desinfektionsmidler mens ansøgning behandles under biocidforordningen

Hvis et produkt er godkendt under den nationale godkendelsesordning, kan produktet lovligt markedsføres, mens der afventes produktgodkendelse under biocidforordningen. Dette forudsætter dog, at der er indgivet en ansøgning under biocidforordningen inden ansøgningsfristen.

Hvis der er anvendt flere aktivstoffer, anvendes ansøgningsfristen for det sidste aktivstof. Hvis det ønskes, at markedsføre produktet mens godkendelsesansøgningen behandles under biocidforordningen, skal man derfor sikre sig, at produktet er godkendt af Fødevarestyrelsen inden aktivstoffets ansøgningsfrist. Det er derfor væsentligt at holde sig opdateret om godkendelsesstatus for aktivstofferne og Fødevarestyrelsens behandlingstid for godkendelser.


Skæringspunkterne i overgangsordningen


 

Hvis der søges om godkendelse under Fødevarestyrelsens godkendelsesordning.

Ansøgningen om godkendelse under Fødevarestyrelsens godkendelsesordning skal være modtaget senest seks måneder før ECHAs godkendelsesdato for et aktivt stof. Hvis produktet indeholder mere end et aktiv stof er det seneste godkendelsesdato, som er afgørende for skæringstidspunktet. ​


Hvis der ikke søges om godkendelse inden ansøgningsfristen for aktivstoffet

Hvis der ikke bliver indgivet en ansøgning til ECHA inden ansøgningsfristen for det sidste aktivstof, må produktet højst forblive på det danske marked i 180 dage efter denne frist. Markedsføring af produktet efter dette tidspunkt er ikke tilladt, og den nationale godkendelse udstedt af Fødevarestyrelsen vil være bortfaldet og derved ikke længere være gældende, da produktet nu reguleres under biocidforordningen. Produktet må anvendes indtil 365 dage efter pågældende ansøgningsfrist.

Her finder du godkendte produkter

Produkter, der er godkendt i henhold til biocidforordningen, skal mærkes med et godkendelsesnummer. Godkendte produkter kan slås op på ECHA's hjemmeside eller Miljøstyrelsens database for bekæmpelsesprodukter. Ændret 1. august 2022