Gå til navigation Gå til hovedindhold

Spørgsmål og svar

Læs generelle spørgsmål og svar om desinfektionsmidler og pattedypningsmidler

​​Hvad er produkttyper?

Biocidholdige produkter er kategoriseret i 22 produkttyper og fire hovedgrupper. Kategoriseringen er baseret på produkternes egenskaber.

Det er forskelligt, hvilke aktivstoffer der må anvendes i de forskellige produkttyper. Såfremt et aktivstof ikke er godkendt til en anvendelse i en produkttype, da er denne kombination mellem aktivstof og produkttype ikke lovlig, og kan derfor ikke godkendes. Det er derfor væsentligt, at du har kendskab til, hvilken produkttype dit produkt hører under, således at du har kendskab til, hvilke aktivstoffer dit produkt må indeholde.

Fødevarestyrelsen godkender visse produkter inden for hovedgruppe 1, som omhandler desinfektionsmidler og er kategoriseret i produkttype 3 og 4.

Hvad er den nationale godkendelsesordning?

I Danmark reguleres desinfektionsmidler og pattedypningsmidler i overgangsperioden af bekendtgørelse nr. 859 af 23. august 2019 om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder mv., som også kaldes den nationale godkendelsesordning.

Hvad er overgangsperiode?

Mange aktivstoffer benyttet i desinfektionsmidler/pattedypningsmidler er underlagt biocidforordningens revurderingsprogram for aktivstoffer. Mens revurderingen foregår, finder der en overgangsperiode sted, hvor desinfektionsmidler er underlagt medlemsstaternes nationale regler mens der ventes på godkendelse af alle aktivstofferne på EU-niveau.

I Danmark er det den nationale godkendelsesordning, som regulerer godkendelse af desinfektionsmidler/pattedypningsmidler under overgangsordningen.

Når alle aktivstofferne i et produkt er blevet godkendt under biocidforordningen, finder overgangsperioden ikke længere anvendelse, og produktet skal godkendes i overensstemmelse med biocidforordningen.

Hvordan finder jeg godkendelsesstatus for et aktivstof?

Hvilken status et aktivstof har – herunder særligt datoen for eventuel EU godkendelse – kan ses på ECHAs hjemmeside.

Hvor kan jeg se, hvilke desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, der er godkendt under den nationale godkendelsesordning?

Hvis produktet er godkendt af Fødevarestyrelsen, vil det være angivet på mærkningen af produktet. Det er nemlig et krav til godkendte midler, at de skal mærkes med oplysning om det er godkendt af Fødevarestyrelsen samt med et journalnummer (også kaldt godkendelsesnummer), som refererer til godkendelsen. Godkendelser udstedt af Fødevarestyrelsen kan desuden findes på Fødevarestyrelsens liste over henholdsvis godkendte desinfektionsmidler og godkendte pattedypningsmidler og pattespray. Fødevarestyrelsen har desuden en liste over godkendte yverhygiejnemidler.  Bemærk venligst, at yverhygiejnemidler fra den 1. september 2019 ikke længere godkendes, hvorfor listen ikke ajourføres mere.

Hvilke krav er der til desinfektionsmidler/pattedypningsmidler i overgangsperioden?

Hvis dit produkt indeholder aktivstoffer, som stadig er under vurdering, er produktet stadig omfattet af overgangsordningen. Under overgangsordningen reguleres desinfektionsmidler og pattedypningsmidler af den nationale godkendelsesordning. Produktet skal derfor:

  • anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister
  • godkendes af Fødevarestyrelsen, og overholde de til produktet tilknyttede regler i bekendtgørelse nr. 859 af 23. august 2019 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v.
  • overholde af kemikalieloven
  • indeholde aktivstoffer fra en aktivstofleverandør, som er registreret på art. 95-listen
Må jeg omhælde desinfektionsmidler fra den originale beholder til en mindre?

Du må gerne omhælde desinfektionsmidler fra originalbeholderen til en mindre beholder. Fødevarestyrelsen anbefaler, at du altid gemmer originalbeholderen, der indeholder brugsanvisning og anden mærkning, og mærker den nye beholder med produktets navn og FVST journalnummer. Vær særligt opmærksom på at overholde eventuelle kontakttider, hvis det står i brugsanvisningen på originalproduktet.


Ændret 22. juni 2022