Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Byg dit egenkontrolprogram på HACCP-principperne

Dit egenkontrolprogram hjælper dig med at holde styr på områder, som har direkte betydning for fødevaresikkerhed i din virksomhed. Egenkontrolprogrammet skal baseres på HACCP-principperne (Hazard Analysis and Critical Control Points).

​​​​​​Sådan​ ​gø​​r​​​​​ du

​HACCP-principperne giver dig overblik over, hvor i din virksomhed der kan være risiko​ for fødevaresikkerheden, og hvad du kan gøre for at forebygge, at noget går galt. HACCP-principperne har 7 trin.​​


 Trin 1. Find alle ris​​​​ici forbundet med din virksomhed​​​

Der kan f.eks. være risiko for:​

 • ​at der vokser bakterier frem i mad, som ikke bliver nedkølet tilstrækkeligt.

 • at der findes bakterier i varmebehandlede produkter, da temperaturen ikke har været høj nok under opvarmning​.​

Kategorier​ af ri​​sici​​

Overordnet er der tre kategorier af risici vedrørende fødevaresikkerheden:

 1. ​​Mikrobiologiske: bakterier, mug og skimmel, virus og parasitter; giftstoffer fra bakterier og fra mug.

 2. Kemiske: afsmitning fra emballage, materialer og genstande, som er i kontakt med fødevarer, tungmetaller, naturligt forekommende giftstoffer i fødevarer, sprøjtegifte, miljøforureninger, stoffer dannet under produktionen (f.eks. ved opvarmning), allergener (f.eks. i skaldyr, nødder og glutenholdige fødevarer).

 3. Fysiske: bensplinter, sten, glasskår, emballagestumper.​​


 Trin 2. Find de kritiske kontro​​lpunkter, så der er styr på dem

De kritiske kontrolpunkter kan f.eks. være:

 • ​temperaturkontrol af kølevarer.

 • temperaturkontrol ved opvarmning.

 • varer på varmebord – deres temperatur, og hvor lang tid, de står der.


 Trin 3. Defi​nér den kritiske g​​rænse for, at produkter kan accepteres

Eksempler på kritiske grænser:

 • krævet temperatur i kølerum.

 • krævet kernetemperatur på produkt.

 • kølevarernes max opholdstid ved stuetemperatur før de sættes på køl igen.

 • max tid for nedkøling af mad – dvs. hvor store mængder fødevarer der kan stilles til afkøling ad gangen.


 Trin 4. Kontrol af opmærksomhe​​dspunkter og optjekning

Tjekker du f.eks. temperaturen på kølelageret hver dag? 

Din overvågning skal passe til den enkelte risiko for forskellige produkter.


 Trin 5. Handling, hvis noget g​år galt

Hvis den kritiske grænse er overskredet, så skal du handle på det – f.eks. hvis du måler, at temperaturen i køleskabet er for høj. Sådanne situationer skal du på forhånd have taget højde for.

 • ​Hvordan kommer produktet i orden igen?

 • Hvem er ansvarlig for, at det bliver gjort?​​

Eksem​pl​​er

 • ​​Hvis temperaturen i køleskabet er for høj, skal du sikre dig, at varerne ikke er blevet for varme. Hvis de ikke fejler noget, flyttes de til et andet køleskab. Hvis varerne er blevet for varme, bør de kasseres.

 • Hvis kernetemperaturen ikke er høj nok, skal produktet koges/steges yderligere, indtil det får den rette temperatur.


 Trin 6. Dokumentér ​kontrol ​– og hvad der er gjort, når noget er gået galt

Skriv f.eks., hvilke skemaer og fejlskemaer I vil bruge i din virksomhed. Skriv også ned, hvem der skal føre egenkontrollen – også hvis den ansvarlige bliver syg eller holder ferie.


Et simpelt skema med ganske få kolonner kan i mange tilfælde gøre det ud for den løbende skriftlige egenkontrol. Ofte kan du nøjes med fire kolonner: 

 • ​​​​​Dato og evt. klokkeslæt.

 • Oplysninger om, hvad du har målt i det kritiske kontrolpunkt.

 • Hvad der er gjort for at rette op (hvis der har været en overskridelse af den kritiske grænse). 

 • Signatur for, hvem der har ført egenkontrollen.


 Trin 7. Tilpasning af egenko​ntrolprog​ramm​et med virkeligheden i din virksomhed – revidér det løbende

Du skal regelmæssigt gennemgå dit egenkontrolprogram og sikre dig, at det stadig afspejler din virksomhed og din produktion. Du skal overveje, om du skal rette i dit egenkontrolprogram, når:

 • ​der er ændringer i lovgivningen, der betyder, at du skal gøre tingene anderledes.

 • aktiviteter i virksomheden ændres eller der ændres i indretningen af virksomheden.

 • en fejl er gentagende i et kritisk kontrolpunkt.


Du kan finde hjælp til dit egenkontrolprogram i en branchekode.

Læs mere om, hvordan du bruger en branchekode


 §​​§

Denne vejledning bygger på lovgivning, som du finder her:
Lovstof og regler om egenkontrol​​

Ændret 22. marts 2023