Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Diverse afgifter for dyrehold

Læs om de afgifter, som Fødevarestyrelsen overtager fra SEGES i 2022.

​​​​​​Fra 2022 har Fødevarestyrelsen overtaget faktureringen af en række afgifter, der hidtil er varetaget af SEGES på vegne af Fødevarestyrelsen.

Det drejer sig om afgifter for:

  • ​registrering i CHR
  • finansiering af dyrevelfærdskontrol
  • finansiering af Vetstat
  • finansiering af antibiotikakontrol i svinebesætninger (gult kort)
  • svineflytningsgebyr
Fra 2023 vil der endvidere blive faktureret for 
  • finansiering af PRRS-kontrol

Afgift for registrering i CHR

​Afgiften er differentieret i forhold til dyreart. 

Hjemmel til opkrævningen findes i bek. 964/2022, § 20.

Kvæ​​g

Der skal betales 9,96 kr. pr. årsdyr registreret i CHR i perioden fra 1. januar til 31. december 2022.​

Får og​ geder

Der skal betales 240,99 kr. pr. besætning, der har været registreret i CHR i 8 dage eller mere i 2022.

Svi​n

Der skal betales 164,62 kr. pr. besætning, der har været registreret i CHR i 8 dage eller mere i 2022.​

Afgift til fin​​ansiering af dyrevelfærdskontrol​

Afgiften er differentieret i forhold til dyreart.

​Hjemmel til opkrævningen findes i bek. 54/2023, § 24.

Kvæg

Der skal betales 3.114 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger, hvoraf mindst én er med kvæg, med en besætningsstørrelse på over 40 dyr; og 1.126 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger, hvoraf mindst én er med kvæg, med en besætningsstørrelse fra 10 til 40 dyr.​

S​vin​

Der skal betales 3.075 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger, hvoraf mindst én er med svin, med en besætningsstørrelse på over 40 dyr; og 1.112 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger, hvoraf mindst én er med svin, med en besætningsstørrelse​ fra 10 til 40 dyr.

Andre

​Der skal betales 1.930 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger med en besætningsstørrelse på over 40 dyr (for fjerkræ dog over 2.000 dyr); og 698 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger med en besætningsstørrelse​ fra 10 til 40 dyr​ (for fjerkræ dog op til 2000 dyr).

Besætningsejere, der ejer flere besætninger med forskellige dyrearter, opkræves således kun én afgift.​

Bemærk

Det er jf. finansloven § 24, s. ​151 besluttet at øge kontrollen i 2022 i besætninger med svin og kvæg, hvilket har medført en ændring af ta​ksterne for kontrollen for disse to dyrearter i forhold til 2021. Afgiften er dog uændret i forhold til 2022.

Afgift til finans​iering af Vetstat

Afgiften er differentieret i forhold til dyreart.

Åbn Spørgsmål og svar til Vetstat-afgiften (pdf) for yderligere oplysning.​

Kvæ​​g

Der skal betales 0,25 kr. pr. årsdyr registreret i CHR i perioden fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022.

Svin

Der skal betales 372 kr. pr. besætning registreret i CHR pr. 1. februar 2023.

Afgift til f​inansiering af antibiotikakontrol i svinebesætninger (gult kort)​​​

Afgiften opkræves i besætninger på mindst 10 dyr.

Hjemmel til opkrævningen findes i bek. 54/2023, § 16, stk. 1​.

Der skal be​tales 449 kr. pr. besætning registreret i CHR pr. 1. februar 2023.


Svineflytningsgebyr

Der skal betales 2,33 kr. for hver fraflytning af svin i 2022​.

Hjemmel til opkrævningen findes i bek. 964/2022, § 20, stk. 3​.​


Afgift til finansiering af PRRS-kontrol

Der skal betales 507 kr. i 2023 fra svinebesætninger, der opfylder nedenstående krav​.

Til finansiering af kontrol med besætningsejeres efterlevelse af tiltag i reduktionsstrategien for grisesygdommen PRRS (Porcin reproduktion- og respirationssyndrom) opkræver Fødevarestyreselsen et årligt beløb pr. grisebesætning med mere end 10 søer eller mere end 100 grise. 

Beløbet opkræves hos ejere af grisebesætninger, som i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) pr. 1. februar 2023 er registreret med en besætningsstørrelse på mere end 10 søer i kategorien søer/gylte/orner eller mere end 100 grise i alt. ​

Hjemmel til opkrævningen findes i Finansloven for 2023

Læs mere o​m indberetning af dyr mv. 

Læs mere om, hvilke dyr der skal registreres i CHR

Læs mere om dyrevelfærdskontrol​​

Ændret 9. februar 2023