Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol af temperatur i fødevarevirksomheder

Hyppig kontrol af temperatur for opbevaring af fødevarer

Når Fødevarestyrelsen kommer på tilsyn i en virksomhed, kontrollerer vi hygiejnen i virksomheden hver gang. Opbevaringstemperaturen er ét af områderne, der kan indgå i en kontrol af hygiejnen. Opbevaringstemperaturen og dermed fødevarernes temperatur er nemlig væsentlig for fødevaresikkerheden. Hvis temperaturen for kølevarer er for høj, eller temperaturen for varmholdte varer er for lav, er der risiko for vækst af bakterier i fødevarerne. Fødevarestyrelsen kontrollerer derfor opbevaringstemperaturen meget ofte ved tilsyn.

Virksomhedens ansvar at sikre korrekt temperatur

Det er fødevarevirksomhedernes ansvar at sikre, at fødevaresikkerheden er i orden, og dermed at fødevarerne bliver opbevaret ved den korrekte temperatur. Måling af temperaturen skal indgå i virksomhedens egenkontrol. 
 

Her kan det gå galt

Typiske steder hvor det går galt med temperaturen for opbevaring af fødevarer: 


• Ved opfyldning af kølemontren i butiksarealet kan varerne stå nogen tid uden for køl.
• Fødevarerne stables for højt i kølemontren.
• Fødevarerne blokerer for ind- og udblæsning af den kolde luft i kølemontren.
• Varmeevnen i varmeskabet er for lille, så temperaturen bliver for lav.

Temperaturmåling i praksis

Den tilsynsførende bruger først en infrarød temperaturmåler for at måle overfladetemperaturen af varen. Det giver et hurtigt resultat. Hvis der er problemer, bruger den tilsynsførende et indstikstermometer til at måle temperaturen af luften (opbevaringstemperatur) eller i selve varen (varetemperatur).

Når det går galt

Når Fødevarestyrelsen i forbindelse med kontrollen finder opbevaringstemperaturer, som enten er for lave eller for høje, griber vi ind over for virksomheden. Der kan gives indskærpelser, påbud, bøder og kassation af fødevarerne i montrerne. I vurderingen af hvilken sanktion, der er nødvendig i den konkrete sag, indgår mange faktorer. Blandt andet spiller det ind, hvor stor temperaturoverskridelsen er, hvor længe det har stået på, og om der er tale om gentagelser.
Ændret 18. november 2019