Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Typer af kontrol på fødevareområdet

Alle fødevarevirksomheder kan få kontrolbesøg. Der er forskellige typer af kontrol.

De forskellige typer kontrol kaldes kontrolindsatser, og de beskrives nedenunder i fold-ud-menuen. Desuden beskrives to frivillige kontrolordninger for virksomheder, der er certificeret af tredjepart virksomheder og for virksomheder i kæder.

Fødevarestyrelsens kontrolkoncept har fokus på, at fødevarevirksomhederne har en høj fødevaresikkerhed. Vi målretter derfor kontrollen mod fødevarevirksomheder med størst risici og behov for kontrol. Det betyder, at virksomheder, som overholder fødevarelovgivningen, får færre kontrolbesøg.

Find uddybende beskrivelser i vejledning om kontrolindsatser

Du kan læse mere om de forskellige kontrolindsatser og de frivillige kontrolordninger i vejledning om kontrolindsatser på fødevareområdet


Starthjælp – Vejledning til nye fødevarevirksomheder

Nye fødevarevirksomheder får et første kontrolbesøg, hvor de hjælpes godt i gang, og hvor der er god tid til vejledning. Vi kalder denne vejledning for starthjælpsvejledning. Fødevarestyrelsen ringer og aftaler tidspunktet for kontrolbesøget, så I kan sørge for at de rette personer fra virksomheden er til stede ved besøget.

Basiskontrolbesøg

Alle fødevarevirksomheder kan få basiskontrolbesøg. Hyppigheden af, hvor ofte din virksomhed får basiskontrolbesøg, varierer og afhænger af din virksomheds aktiviteter. Der er to forskellige typer basiskontrolbesøg; stikprøvebaseret basiskontrol og frekvensbaseret basiskontrol

  • Langt de fleste fødevarevirksomheder får stikprøvebaseret basiskontrol. Detailvirksomheder som fx cafeer, restauranter og supermarkeder udvælges til stikprøveprøvekontrol på baggrund af virksomhedens aktiviteter og de data, som Fødevarestyrelsen har fra tidligere kontrolbesøg. Det gælder også for engrosvirksomheder, som ikke foretager behandling af fødevarer. 

    Udpegningen af de virksomheder, der skal have stikprøvekontrol sker ved hjælp af en analysemodel udviklet af Fødevarestyrelsen. For nogle virksomheder vil der være års mellemrum mellem kontrolbesøgene, mens andre kan få flere kontroller inden for samme år. Virksomheder, der har problemer med at overholde reglerne, vil få mere kontrol end andre.

  • Engrosvirksomheder med produktion af fødevare og detailvirksomheder, som producerer fødevarer til mange, vil få regelmæssig kontrol, det vil sige kontrol med en fast frekvens. Vi kalder det frekvensbaseret basiskontrol. Frekvensen kan variere fra 4 basiskontrolbesøg om året og til kontrol efter behov.

Virksomheder, der tilbereder økologiske fødevarer og virksomheder med import, eksport, eller slagtning får også kontrolleret disse aktiviteter med faste frekvenser.

De fleste fødevarevirksomheder kan blive elitevirksomheder. De kan blive elitevirksomheder, hvis de ikke har fået nogen sanktioner på de seneste 4 kontrolrapporter og ingen sanktioner på kontrolrapporter i de seneste 12 måneder. En del af disse virksomheder med frekvensbaseret basiskontrol får nedsat deres årlige frekvens for kontrol.

Opfølgende kontrolbesøg

Fødevarestyrelsen følger op på brud på reglerne. Hvis du overtræder reglerne, udfører Fødevarestyrelsen to opfølgende kontrolbesøg i din virksomhed. Du skal selv betale for de to kontrolbesøg. Det første besøg er målrettet de regler, du har overtrådt. Det andet besøg er en bredere kontrol. Her kontrollerer vi bl.a. virksomhedens hygiejne, egenkontrol og godkendelser. 

Kontrolkampagner

Fødevarestyrelsen udfører hvert år kontrolkampagner, hvor vi sætter fokus på særlige områder. Vi udvælger områderne som vi skønner har behov for en særlig kontrolindsats. Kontrolkampagnerne kan både have fokus på en kendte risici, men kan også give Fødevarestyrelsen mere viden om et særligt område.

Læs mere om kontrolkampagner

Prioriteret indsats

Prioriteret indsats er kontrolprojekter med kontrolbesøg hos fødevarevirksomheder, der kan have særligt behov for kontrol. Fødevarestyrelsen kan også bruge denne type kontrol til at udføre kontrol i små virksomheder, som ellers sjældent får kontrol.

Projekterne kan løbende ændres, så Fødevarestyrelsen hurtigt kan reagere på udvikling i erhvervet og aktuelle problemområder.

Kontrol efter klage

Fødevarestyrelsen udfører også kontrolbesøg, når forbrugere klager over forhold i en fødevarevirksomhed. Informationer fra forbrugerklager er værdifuld viden for Fødevarestyrelsen om, at der kan være udfordringer i den pågældende virksomhed.

Frivillige kontrolordninger for tredjepartscertificerede virksomheder og kædevirksomheder

Fødevarevirksomheder, der er certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan, kan komme med i en særlig ordning. Virksomhederne får nedsat kontrolfrekvensen og resultater fra den kontrol, som certificeringsorganet udfører, vil indgå i Fødevarestyrelsens kontrol.

Læs mere om kontrol af 3. partscertificerede virksomheder

Fødevarekæder med en gruppe af virksomheder, som med fælles navn og markedsføring fremtræder som en samlet enhed, kan blive omfattet af en frivillige kontrolordning for kæder

Læs mere om kontrol af kædevirksomheder

Lovstof

Du kan læse mere om kontrolkonceptet i bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater og Vejledning om kontrolindsatser og om kontrol af fødevarevirksomheder.


Ændret 11. marts 2021