Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Det må Fødevarestyrelsen under kontrolbesøg

Fødevarestyrelsens tilsynsførende er underlagt faste rammer for, hvad de må og kan gøre i forbindelse med kontrolbesøg.

​Kontrol og coronavirus

Mange virksomheder har indført særlige regler for at forebygge coronasmitte, herunder at udefrakommende ikke kan få adgang til produktionen. Vi skal derfor understrege, at Fødevarestyrelsen fortsat skal have adgang til alle områder i produktionen – uanset om der er tale om fødevare-, foder- eller husdyrproduktion, eksportkontrol samt produktion af animalske biprodukter, og at det er strafbart at nægte tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen adgang.


Kontrol i fødevarevirksomheder og besætninger sker næsten altid uden varsel.

Hver gang der er kontrol i en fødevarevirksomhed eller en besætning, skal den tilsynsførende legitimere sig.
 

Adgang til alle lokaler
Den tilsynsførende har ret til at se alle lokaler. De ansatte må ikke forhindre kontrollen i at komme ind nogen steder.
 
Alle papirer skal vises frem
Den tilsynsførende har ret til at se alle papirer og elektronisk data, der er relevant for virksomhedens arbejde med fødevarer eller besætningens drift.
 
Virksomheder og besætninger skal gemme deres papirer og data i flere år, så det er muligt at kontrollere tilbage i tiden.
 
Prøver til laboratorieundersøgelse
Hvis der er brug for at få fødevarer eller prøver fra dyr undersøgt på et laboratorium, kan den tilsynsførende uden beregning tage de nødvendige prøver med til fødevareregionen. Virksomheden eller besætningen får en kvittering for prøverne.
 
 
Fødevarestyrelsen må fotografere og kræve kopier af papirerne
Den tilsynsførende har ret til at fotografere eller tage video under kontrolbesøget. Den tilsynsførende må også kræve udlevering af kopier af virksomhedens og besætningens papirer, uden at virksomheden kan kræve betaling for det.
 
Varer kan beslaglægges og dyr holdes tilbage
Hvis Fødevarestyrelsen under kontrollen finder fødevarer, som forbrugerne kan blive syge af at spise, må virksomheden ikke sælge dem. Den tilsynsførende kan beslaglægge varerne indtil undersøgelse af varerne er færdig. På den måde sikres det, at varerne ikke sælges i mellemtiden.
 
Når der bliver beslaglagt fødevarer på en virksomhed, bliver varerne som regel ikke fjernet fra virksomheden. Den tilsynsførende sørger for, at det er tydeligt hvilke varer, der er tale om – eventuelt ved at afspærre dem med tape eller indpakning. Virksomheden får så et påbud om, hvad den skal gøre ved varerne.
 
På samme måde kan Fødevarestyrelsen forbyde en besætningsejer at fjerne dyr fra  besætningen, hvis der fx er mistanke om en smitsom sygdom eller ulovlig brug af medicin.
 
Tavshedspligt
Den tilsynsførende har tavshedspligt om fortrolige oplysninger. Den tilsynsførende må ikke have udenforstående personer – fx pressen – med på kontrolbesøg, uden at have fået lov af ejeren eller en repræsentant for denne.
 
Samarbejde med andre myndigheder
Fødevarestyrelsen har i mange sager et tæt samarbejde med andre myndigheder – fx Skat og politiet.
 
Læs mere

Hvorfor udtager Fødevarestyrelsen prøver - og hvad kan prøveresultaterne bruges til  

 
Ændret 25. januar 2023