Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Vejledning i forbindelse med kontrolbesøg

Fødevarestyrelsen har pligt til at vejlede virksomheder og besætningsejere om reglerne både skriftligt, når de selv henvender sig eller i form af en pjece og mundtligt på et kontrolbesøg.

Et vigtigt formål med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg er, at det får en forebyggende effekt og dermed sikrer at virksomheden eller besætningsejeren bliver opmærksom på fejl og overtrædelser.

Vejledning kan være af generel karakter, hvor fødevarevirksomheder, fodervirksomheder eller besætningsejere bliver vejledt om reglernes indhold, fortolkning og baggrund, så de forstår reglerne og er motiverede for at følge dem. Derfor består en væsentlig og ofte meget effektiv del af kontrollen i vejledning.

I de følgende afsnit kan du læse mere om Fødevarestyrelsens vejledning af virksomheder og besætningsejere. 

Konkret vejledning
Den tilsynsførende skal yde konkret vejledning til fødevarevirksomheder under de enkelte kontrolbesøg, og kan kun ydes når der er tale om simple og specifikke problemstillinger. Der skal foregå en dialog om problemstillingerne i fødevarevirksomhederne og besætningerne.

 

Vejledningen har en konkret karakter, hvor den tilsynsførende har mulighed for at drøfte flere alternative løsningsforslag på aktuelle problemer. Vejledningen er dog aldrig en forhåndsaccept.

Konkret vejledning forudsætter, at du som virksomhed eller besætningsejer i forvejen har et grundlæggende kendskab til lovgivningen på området, og at du har gjort dig tanker om eventuelle løsningsmuligheder. Du skal indgå aktivt i en dialog med fødevarekontrollen.

 

Vejledning erstatter ikke anmærkninger eller sanktioner
Vejledning kan ikke træde i stedet for en sanktion, fx en indskærpelse. Det kan dog være relevant at yde vejledning kombineret med en anmærkning eller en sanktion. Hvis vejledningen ydes i forbindelse med kontrolbesøget vil det fremgå på kontrolrapporten.

 

Vejledning kan kun stå alene, når der ikke er aktuelle problemer med de forhold, der vejledes om, eller hvis de er tale om et bagatelagtigt forhold, fx forkert ophængning af kontrolrapporten i butikken/restauranten.

 

Virksomheder og besætningsejere har ansvaret
Fødevarestyrelsens vejledning ændrer ikke på, at det altid er virksomhedens og besætningsejernes ansvar at overholde reglerne. I sidste ende beslutter virksomheden og besætningsejeren selv, hvordan de vil overholde reglerne i den konkrete situation.

 

En eventuel vejledning ændrer således ikke på ansvarsfordelingen mellem virksomhed/besætningsejer og myndighed.

Se mere om vejledning af virksomheder og besætningsejere i Kontrolvejledningen

 
Ændret 19. januar 2022