Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrolkampagner

Udover den almindelige kontrol sætter Fødevarestyrelsen også fokus på særlige områder med dybdegående kontrolkampagner og forskellige mindre kontrolprojekter.

Fødevarestyrelsen udvælger områder som skønnes at have behov for en særlig kontrolindsats på baggrund af en risiko- og behovsvurdering. En risiko kan i denne sammenhæng udgøres af alt fra fx et kendt problem indenfor et givent område til et ønske om at afdække, eller indsamle større viden om specifikke forhold.

Fødevarestyrelsen prioriterer det kommende års kampagner efter resultatet af risiko- og behovsvurderingen, men kan i årets løb omprioritere og justere den oprindelige plan, hvis det er hensigtsmæssigt.

Hvordan gennemføres kampagnerne

Kampagnerne gennemføres af en eller flere tilsynsførende, og kan enten afvikles som særskilte kontrolbesøg eller i forbindelse med den ordinære kontrol. Alt efter besøgets formål, kan kontrollen omfatte:

  • Prøvetagning

  • Inspektion af de fysiske forhold

  • Kontrol af dokumenter

  • eller en hvilken som helst kombination af de nævnte kontrolmetoder.


Kampagnerne er uanmeldte

Kampagner gennemføres typisk uanmeldt. Under uanmeldte kampagner vil det enkelte kontrolbesøg ikke være annonceret på forhånd.

Tilmeld dig nyheder om kontrolkampagner.

​​​​​
Ændret 19. marts 2021