Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Muslingeovervågning

Fødevarestyrelsen holder øje med giftige alger og algegifte samt mikrobiologisk forurening i de indre danske farvande samt kystnære farvande i Grønland, hvor der foregår kommercielt fiskeri og høst af muslinger, østers m.m.

​​​​​På baggrund af Fødevarestyrelsens muslingeove​​​rvågning orienteres der løbende om åbne og lukkede produktionsområder, hvor der kan fiskes og høstes muslinger og andre toskallede bløddyr som østers, pighuder, sækdyr og havsnegle (herefter muslinger m.m.)​​​​

Test​ning for alger, algegifte og mikrobiologisk foruren​​ing

Alle produktionsområder er som udgangspunkt lukkede. For at et produktionsområde kan åbnes, skal der være udtaget prøver, der ikke viser tegn på forekomst af giftige alger, algegifte og mikrobiologiske forureninger. Vand- og muslingeprøver bliver taget af fiskere og opdrættere.​​

Klassificering af områ​​der

Ud fra disse prøver vurderer Fødevarestyrelsen hvi​lke produktionsområder, der kan åbnes og klassificeres for fiskeri og høst efter muslinger m.m.

Produktionsområderne klassificeres ud fra ​​en mikrobiologisk vurdering i tre kategorier: A, B eller C. Kategorien bliver meddelt på Fødevarestyrelsens hjemmeside sammen med åbning af produktionsområder. Kun muslinger fra zone A kan sælges som levende og direkte til konsum.

Udmeldinger vedr. aktuelle åbne produktionsområder til fiskeri, aktuelle åbne opdrætsanlæg til høst, muslingeovervågning Danmark samt rensning, konditionering og udsanding

Gælder kun kommercielt fiskeri og h​​øst

Overvågningen gælder kun de områder, hvor der foregår kommercielt fiskeri og høst efter muslinger m.m. For mere generelle informationer om algeforekomster henviser Fødevarestyrelsen til den lokal kommune, evt. via Naturstyrelsen hjemmeside om alger i badevandet, samt Aarhus Univers​itet, Institut for Bioscience, om algeopblomstringer i danske farvande.​

Læs mere på andre hjemmesider

Miljøstyrelsen – Når​ der er alger i badevand

Ændret 23. december 2022