Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Muslingeovervågning – Grønland

På denne side kan du læse om reglerne ved kommerciel høst af muslinger m.m. i Grønland med henblik på omsætning uden for det grønlandske hjemmemarked.

​​​​Kun muslinger m.m., der skal omsættes efter reglerne i EU's hygiejnelovgivning, bliver omtalt på denne og de un​​​derliggende sider. Muslinger m.m. til det grønlandske hjemmemarked er ikke omfattet her.

Ved muslinger m.m. forstås toskallede bløddyr (f.eks. muslinger og østers), pighuder (f.eks. søpindsvin og søpølser), sækdyr og havsnegle (f.eks. konk).

Overvågningen i forbindelse med kammuslingefiskeriet, der er det mest udbredte i Grønland, har sin egen side. De resteren​de arter under betegnelsen muslinger m.m. er samlet på en anden side, og derudover er der undersider med generelle informationer gældende for alle arter. Få overblik over disse sider længere nede under boksen "Kontrol".​

Gode råd om indsamling af muslinger, østers m.m.

Råd til private om at samle musl​inger og østers

Kort over produktionsområder i Grønland

Se korte​t i bi​​lag 1 i ​Bekendtgørelse for Grønland om musling​er m.m., som du finder under punktet Fødevarer på siden Lovstof gældende for Grønland

Dispensation ved høst af ikke filtrerende søpølser

Fødevaresty​​relsen har meddelt en dispensation ved høst af ikke filtrerende søpølser, og dispensationen gælder til og med den 1. marts 2022, eller til Fødevarestyrelsen udsteder nye regler på området.

Se dispensationen ved høst af ​​ikke filtrerende søpølser her

Lovstof og regler

Bekendtgørelse nr. 83 af 13. februar 2008 for Grønland om muslinger m.m. med senere ændringer. Se bekendtgørelsen under punktet Fødevarer på siden Lovstof gældende for Grønland

Ændret 23. december 2022