Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelande

 

​01. november 2021​​

Der blev den 1. november 2020 konstateret udbrud af højpatogen fugleinfluenza (H5N1) i Danmark.
Som følge af konstateringen af højpatogen aviær influenza i en kalkunbesætning i Slagelse kommune, ændres Danmarks sundhedsmæssige status for aviær influenza derfor i henhold til OIE. Fødevarestyrelsen har oprettet en restriktionszone på 3 km, samt en overvågningszone på 10 km omkring den ramte besætning, og zonerne, og evt. de kommuner som zoner vil berøre, har indflydelse på nogle tredjelandes restriktioner for eksport til det pågældende land.

Fødevarestyrelsen håndterer fund i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og OIE's Terrestial Animal Health Code, som også ligger til grund for certifikatudstedelse.

Nogle certifikater kan ikke​ anvendes

Udbruddet medfører, at der kan være certifikater som ikke kan anvendes. De enkelte certifikatsider i certifikatdatabasen opdateres løbende. Fødevarestyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden fvst.dk og de enkelte certifikatsider i certifikatdatabasen med seneste udvikling og følger situationen tæt. Vi anbefaler derfor eksportører og certifikatudstedere til jævnligt at holde øje med eksportrestriktionslisten og teksten på certifikatsiderne i Certifikatdatabasen.

I tilfælde med tvivl om mulighederne for udstedelse af specifikke certifikater, bør dette drøftes med den lokale kontrolenhed.

Link til eksportrestriktionslisten

Link til certifikatdatabasen

23. november 2020​​

Der blev den 16. november 2020 konstateret udbrud af højpatogen fugleinfluenza (H5N8) i Danmark.
Som følge af konstateringen af højpatogen aviær influenza i en æglæggerbesætning til slagtefjerkræ i Randers kommune, ændres Danmarks sundhedsmæssige status for aviær influenza derfor i henhold til OIE. Fødevarestyrelsen har oprettet en restriktionszone på 3 km, samt en overvågningszone på 10 km omkring den ramte besætning, og zonerne, og evt. de kommuner som zoner vil berøre, har indflydelse på nogle tredjelandes restriktioner for eksport til det pågældende land.

Desuden er der i Tyskland udbrud i fjerkræbesætninger, hvor oprettelsen af zoner, kan få indflydelse for danske besætninger of virksomheder. Berørte besætninger vil blive orienteret af Fødevarestyrelsen.
Fødevarestyrelsen håndterer fund i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og OIE's Terrestial Animal Health Code, som også ligger til grund for certifikatudstedelse.​​

29. januar 202​​0

Der blev i Danmark konstateret udbrud af lavpatogen fugleinfluenza den 29. januar 2020.
Som følge af konstateringen af lav patogen aviær influenza i en økologisk æglæggerbesætning i Aalborg kommune, ændres Danmarks sundhedsmæssige status for aviær influenza i henhold til OIE.

Siden med information om konsekvenserne for certifikatudstedelse i forbindelse med eksport  er opdateret.

Fødevarestyrelsen håndterer i øvrigt fund i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og OIE's Terrestial Animal Health Code, som også ligger til grund for certifikatudstedelse.

04. juli 2019: Status for certifikatudstedelse efter konstatering af lavpatogen aviær influenza i en gråandebesætning i Næstved kommune.

Der blev i Danmark konstateret udbrud af lavpatogen fugleinfluenza den 28. juni 2019. Som følge af konstateringen af lavpatogen aviær influenza i en gråandebesætning i Næstved kommune, ændres Danmarks sundhedsmæssige status for aviær influenza i henhold til OIE.​

17. juni 2​019​: Danmark er fri for lavpatogen fugleinflu​​enza

I Danmark blev det sidste udbrud af lavpatogen fugleinfluenza konstateret den 14. marts 2019.

I forbindelse med dette udbrud gennemførte Fødevarestyrelsen restriktioner i overensstemmelse med EU's direktiv 2005/94/EU. Jævnfør kravene i artikel 10.4.3 i OIE´s Terrestrial Animal Health Code. Danmark har generhvervet status som et land, der er fri for fugleinfluenza i besætninger pr. 17. juni 2019.

For eksporten betyder dette, at eksport kan genoptages til de lande, som ikke har indført importrestriktioner, såfremt attestationerne i det aftalte certifikat tillader dette.

Du finder OIE´s Terrestrial Animal Health Code Artikel 10.4.3 her.​

Restriktioner kan fortsat være gældende for visse lande

Fødevarestyrelsen er i forhandlinger med de lande, som har indført særlige restriktioner, eller som endnu ikke har ophævet deres restriktioner med henblik på også at få åbnet for eksport hertil.

Eksportrestriktionslisten samt bemærkninger til de enkelte certifikater i Certifikatdatabasen vil blive opdateret i takt med åbningerne. Vi anbefaler derfor eksportører og certifikatudstedere til jævnligt at holde øje med eksportrestriktionslisten og teksten på certifikatsiderne i Certifikatdatabasen.

Tjek derfor altid eksportrestriktionslisten her:

Eksportrestriktionslisten (side på FVST.dk)

Der gøres opmærksom på, at der stadig er fugleinfluenza i vilde fugle, så det anbefales at holde fjerkræ bag hegn og under tag samt i øvrigt at være opmærksom på smittebeskyttelse.

Du kan få mere Information om den aktuelle situation for fugleinfluenza her (side på FVST.dk)

04. marts 2019​

Der blev i Danmark konstateret udbrud af lavpatogen fugleinfluenza den 01. marts 2019.
Som følge af konstateringen af lav patogen aviær influenza i en økologisk hønsebesætning i Rebild kommune, ændres Danmarks sundhedsmæssige status for aviær influenza i henhold til OIE.

Siden med information om konsekvenserne for certifikatudstedelse i forbindelse med eksport  er opdateret.

Fødevarestyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden fvst.dk med den seneste udvikling og følger situationen tæt.

Fødevarestyrelsen håndterer i øvrigt fund i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og OIE's Terrestial Animal Health Code, som også ligger til grund for certifikatudstedelse.​

28. september 2018: Danmark er fri for lavpatogen fugleinfluenza

I Danmark blev det sidste udbrud af lavpatogen fugleinfluenza konstateret den 26. juni 2018.

I forbindelse med dette udbrud gennemførte Fødevarestyrelsen restriktioner i overensstemmelse med EU's direktiv 2005/94/EU. Jævnfør kravene i artikel 10.4.3 i OIE´s Terrestrial Animal Health Code har Danmark generhvervet status som et land, der er fri for fugleinfluenza i besætninger pr. 28. september 2018.

For eksporten betyder dette, at eksport kan genoptages til de lande, som ikke har indført importrestriktioner, såfremt attestationerne i det aftalte certifikat tillader dette.

Fødevarestyrelsen er i forhandlinger med de lande, som har indført særlige restriktioner, eller som endnu ikke har ophævet deres restriktioner med henblik på også at få åbnet for eksport hertil.

Eksportrestriktionslisten samt bemærkninger til de enkelte certifikater i Certifikatdatabasen vil blive opdateret i takt med åbningerne.

Vi anbefaler derfor eksportører og certifikatudstedere til jævnligt at holde øje med eksportrestriktionslisten og teksten på certifikatsiderne i Certifikatdatabasen.

Tjek derfor altid eksportrestriktionslisten her:

Eksportrestriktionslisten (side på FVST.dk)

Der gøres opmærksom på, at der stadig er fugleinfluenza i vilde fugle, så det anbefales at holde fjerkræ bag hegn og under tag samt i øvrigt at være opmærksom på smittebeskyttelse.

Du kan få mere Information om den aktuelle situation for fugleinfluenza her (side på FVST.dk)

18. juli 2018: Status for certifikatudstedelse efter fund af højpatogen ​​fugleinfluenza (Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)) hos en edderfugl i Danmark

Som følge af fund af HPAI af typen H5N6 i en død edd​erfugl ved Vejrø i Smålandshavet , er siden opdateret med information om konsekvenserne for certifikatudstedelse i forbindelse med eksport. Fødevarestyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden fvst.dk med den seneste udvikling. Fødevarestyrelsen følger situationen tæt, og håndterer i øvrigt fund i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og OIE's Terrestial Animal Health Code, som også lægges til grund for certifikatudstedelse.

Da fund af HPAI i vilde fugle ændrer ikke landestatus, har Danmark stadig officielt status som land, der er fri for højpatogen fugleinfluenza. ​

26. juni 201​8: Status for certifikatudstedelse efter konstatering af lavpatogen aviær influenza i en andebesætning beliggende ved Faksinge i Vordingborg kommune

Danmark har stadig ikke generhvervet status som land fri for aviær influenza efter udbruddet i maj 2018. Derfor får udbruddet i Vordingborg kommune kun konsekvens i forhold til forlængelse af tidshorisonten for igen at opnå status som et land fri for aviær influenza jf. OIE.

Eksportører bør derfor fortsat være opmærksomme på eventuelle restriktioner for anvendelse af certifikater som kan være berørt af attestationer vedrørende aviær influenza ved eksporter. ​

6. maj 2018: Status for certifikatudstedelse efter konstatering af lavpatogen aviær influenza i en andebesætning omkring Holstebro

Som følge af konstateringen af lav patogen aviær influenza i en andebesætning omkring Holstebro, ændres Danmarks sundhedsmæssige status for aviær influenza i henhold til OIE.
Siden med information om konsekvenserne for certifikatudstedelse i forbindelse med eksport  er opdateret.
Fødevarestyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden fvst.dk med den seneste udvikling og følger situationen tæt.

Fødevarestyrelsen håndterer i øvrigt fund i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og OIE's Terrestial Animal Health Code, som også ligger til grund for certifikatudstedelse.​

2. marts 2018: Status for certifikatudstedelse efter fund af højpatogen fugleinfluenza (Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)) hos en havørn i Danmark

Som følge af fund af en død havørn, der blev bekræftet positiv for HPAI af typen H5N6 ved laboratorieanalyser den 1. marts 2018, er siden opdateret med information om konsekvenserne for certifikatudstedelse i forbindelse med eksport. Fødevarestyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden fvst.dk med den seneste udvikling. Fødevarestyrelsen følger situationen tæt, og håndterer i øvrigt fund i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og OIE's Terrestial Animal Health Code, som også lægges til grund for certifikatudstedelse.

Danmarks dyresundhedsmæssige status i relation til aviær influenza har betydning for certifikatudstedelse i forbindelse med eksport.​

​​16. maj 2017​

Når der står i et certifikat at Danmark er fri for fugleinfluenza, så kan der ikke udstedes certifikater for fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, der er slagtet og produceret i den periode, hvor Danmark havde udbrud af henholdsvis LPAI (fra 27. juli 2016 til 9. november 2016 begge dage inkl.) og/eller HPAI (fra 21. november 2016 til 21. februar 2017 begge dage inkl.), selvom dette ikke klart fremgår af ordlyden i certifikatet. I nogle certifikater er det udspecificeret at attestationen kun gælder HPAI, og i sådanne tilfælde må varen godt være slagtet og produceret under udbruddet af LPAI.

For de 3. lande, der indførte restriktioner for import af fjerkrækød og produkter heraf, gælder det, at varerne skal være slagtet og produceret efter den dato, hvor det pågældende land igen ophæver deres restriktioner. Det betyder at der for nogen 3.lande kan være tale om en slagte- og produktionsdato, der ligger efter den dato, hvor Danmark var officielt erklæret fri for LPAI eller HPAI. Datoen for ophævelse af restriktionerne vil fremgå af certifikatsiden for det pågældende certifikat.

Hvis et 3. land på nuværende tidspunkt stadig har restriktioner, gælder disse altid, selvom ordlyden i certifikatet siger noget andet. Uanset hvad der står i certifikatet, kan produkterne først eksporteres når 3. landet har ophævet restriktionerne og under forudsætning af, at produkterne er slagtet og produceret enten før udbruddet eller efter den dato, hvor 3. landet har ophævet restriktionerne.
Eksportøren skal, når de ansøger om at få udstedt et certifikat, forelægge dokumentation for at varen er slagtet og/eller produceret udenfor udbrudsperioderne.​

22. februar 2017

Danmark har d.d. generhvervet status som et land, der er fri for aviær influenza i besætninger. Der er dog stadig fugleinfluenza i vilde fugle, så man skal stadig holde fjerkræ bag hegn og under tag og i øvrigt være opmærksom på smittebeskyttelse. Læs mere her.

For eksporten betyder dette, at eksport til de lande, som ikke har indført særlige importrestriktioner kan genoptages, såfremt attestationer i det aftalte certifikat tillader dette.

Fødevarestyrelsen er i forhandlinger med de lande, som har indført særlige restriktioner eller endnu ikke har ophævet deres restriktioner, for også at få åbnet for eksport hertil.

Eksportrestriktionslisten samt bemærkninger til de enkelte certifikater i certifikatdatabasen vil blive opdateret i takt med åbningerne.

Vi anbefaler derfor eksportørerne jævnligt at holde øje med eksportrestriktionslisten og teksten på certifikatsiderne i certifikatdatabasen.​

Opsummering for udbrud af aviær influenza jf. tidligere status pr. 21. november 2016

Som følge af udbrud af højpatogen aviær influenza H5N8 i en andebesætning (hobbybesætning) i Nordsjælland blev certifikatudstedelse af certifikater, hvori der skulle attesteres for frihed for aviær influenza, smitsomme husdyrsygdomme, anmeldepligtige husdyrsygdomme eller lignende formuleringer, som kan omfatte aviær influenza suspenderet med øjeblikkelig virkning.

Da der var tale om et udbrud i en besætning, mistede Danmark status som værende fri for aviær influenza i henhold til OIE. Fødevarestyrelsen kunne derfor heller ikke længere udstede certifikater, hvori der skulle attesteres for frihed for aviær influenza i henhold til OIE.

Udstedelse af certifikater i forbindelse med udbruddet
Fødevarestyrelsen har gennemgået certifikaterne på certifikatdatabasen for attestationer vedrørende status for aviær influenza og andre lign. attestationer.
Certifikatsider markeret med en advarselstrekant angiver, at der i attestationerne er en konkret henvisning til aviær influenza, landets sundhedsstatus eller lignende, hvorfor der skal laves en konkret vurdering, om det pågældende certifikat kan udstedes.
 
  
Det betyder det for dig som eksportør
Fødevarestyrelsen understreger, at al eksport – som altid – er på egen regning og risiko. Fødevarestyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden med status for Aviær Influenza.  Læs om den aktuelle situation for fugleinfluenza her (side på FVST.dk) 

I forbindelse med konstateringen af aviær influenza bør du som eksportør udvise særlig omhu for at sikre dig, at forudsætningerne for certifikatudstedelsen er opfyldt på anmodnings- og udstedelsestidspunktet.
Uanset status på certifikatudstedelsestidspunktet, bør du også være opmærksom på, at Fødevarestyrelsen, som kompetent myndighed, er forpligtet til at tilbagekalde og annullere udstedte certifikater, fo​r forsendelser, der endnu ikke har forladt Danmark, hvis der i certifikatet attesteres for frihed for aviær influenza i Danmark eller lignende formuleringer, som ikke er i overensstemmelse med den aktuelle status på afsendelsestidspunktet.

Som udgangspunkt vil Fødevarestyrelsen aktivt tilbagekalde og annullere allerede udstedte certifikater i de tilfælde, hvor Fødevarestyrelsen modtager information fra modtagerlandenes myndigheder om, at de ikke accepterer forsendelser, der er afsendt efter en bestemt dato. Dette gælder uanset om certifikatet er udstedt før denne dato og blev udstedt i overensstemmelse med sygdomsmæssig status på det givne tidspunkt. ​

 
Fødevarestyrelsen har sendt information til tredjelandene
I forbindelse med udbrud af lavpatogen fugleinfluenza i Danmark ​informerer Fødevarestyrelsen eksportmarkederne om situationen.

 
Restriktioner fra tredjelandene
Såfremt der er lande, som på baggrund af udbruddet indfører importrestriktioner, uanset formuleringen i certifikaterne, vil dette fremgå af Fødevarestyrelsens eksportrestriktionsliste samt certifikatsiden. I disse tilfælde ophæves restriktionerne ikke automatisk, jf. OIE-kravene, men kræver særskilt forhandling mellem Fødevarestyrelsen og modtagerlandet. Tjek derfor altid restriktionslisten for status her:

Eksportrestriktionslisten (side på FVST.dk)

Fødevarestyrelsen arbejder løbende på at få disse restriktioner ophævet.

 

Ændret 1. august 2022