Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Særstatus i EU for salmonella i kyllingekød og æg

Danmark fik særstatus i EU for salmonella i konsumæg i 2012 og for
salmonella i kyllingekød i 2018.

​​​Særstatus i EU for salmonella i kyllingekød betyder, at Danmark kan stille krav om fravær af alle typer salmonella i kyllingekød, der bliver indført til landet. I praksis skal alle partier kyllingekød, der bliver indført til Danmark, være undersøgt og fundet fri for salmonella.
 
Særstatus i EU for salmonella i konsumæg betyder, at æg, som bliver indført til Danmark, skal stamme fra flokke, som er undersøgt og fundet fri for salmonella.

Baggrunden for at få særstatus i EU er en lang række indsatser i handlingsplaner, som har ført til en succesfuld bekæmpelse af salmonella i danske fjerkræflokke. Virksomheder, der indfører konsumæg til Danmark, skal derfor stille krav til deres udenlandske leverandører om at certificere, at æggene kommer fra fjerkræflokke, der er undersøgt efter et fast prøveprogram og fundet fri for salmonella. 

Særstatus i EU for konsumæg og kyllingekød giver en ekstra sikkerhed for danske forbrugere. 
 

Se EU forordningen om særstatus for kyllingekød her.


FAQ om særstatus i EU for salmonella i kyllingekød og 

konsumæg

Her kan du læse svar på en række hyppige spørgsmål om særstatus i EU for salmonella i kyllingekød og konsumæg (de tre nederste spørgsmål er om konsumæg).

Hvilke typer kyllingekød og hvilke produktgrupper er omfattet af den danske salmonella særstatus i EU?
Særstatus i EU omfatter fersk eller frosset kyllingekød, herunder også hakket kød. Kødprodukter, tilberedt og maskinsepareret kød er ikke omfattet af særstatus.

Hvilke krav er der til import af kyllingekød, der bruges i industrien til varmebehandlede produkter? 

Ved import af kød er kravene til kødet de samme, uanset om kødet skal sælges fersk, eller om det skal bruges til varmebehandlede produkter. Import af kødprodukter, tilberedt eller maskinsepareret kød, er ikke omfattet af særstatus.

Se også kravene her til prøvetagning af kyllingekød i:

Kommissionens forordning om særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg.

Kan danske producenter sende kød til Sverige og Finland uden at tage ekstra prøver for salmonella?
Ja, der er ikke regler om, at det danske kød skal undersøges yderligere for salmonella. EU har vurderet, at det danske kontrolprogram sikrer, at der ikke er salmonella i dansk kyllingekød. Derfor er der ikke krav om ekstra undersøgelser.

Er kyllingekød, der bliver importeret fra tredjelande, også omfattet af reglerne?
Ja, særstatus for salmonella gælder alt fersk eller frosset kyllingekød, der bliver importeret til Danmark.

Må danske kyllingeflokke slagtes i udlandet, hvis de er salmonella positive?
Danske producenter, der har en kontrakt med et udenlandsk slagteri om fast at levere slagtekyllinger, kan levere positive flokke til slagtning, hvis slagteriet i udlandet vil modtage dem.

Er det tilladt at anprise dansk kyllingekød som "salmonellafrit", når Danmark har særstatus i EU?
Med særstatus for salmonella skal alt kyllingekød på det danske marked være fri for salmonella. Derfor er det ikke længere lovligt at mærke med "salmonellafri".

Gælder salmonellagarantien for indført kyllingekød fra både andre EU-lande og fra tredjelande?
Salmonellagarantien gælder for kyllingekød, der bliver indført fra:
  • Andre EU-lande, bortset fra Sverige og Finland, samt Island, Schweiz og Liechtenstein. Sverige, Finland og Norge har selv salmonellagaranti for kyllingekød. Derfor skal der ikke stilles garanti for produkter fra disse lande.
  • Alle tredjelande.
Skal kyllingekød altid ledsages af et handelsdokument om salmonella?
Kyllingekød, der bliver indført til Danmark fra alle lande, bortset fra Sverige, Finland og Norge, skal ledsages af et handelsdokument.
 
Hvor finder jeg handelsdokumentet om salmonella?
Du finder en model af det handelsdokument, der skal ledsage kyllingekød til Danmark, i bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2005 af 14. oktober 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg. Her finder du også en beskrivelse af, hvordan du skal udfærdige handelsdokumentet.
 
 
Skal kyllingekød fra Sverige, Finland og Norge ledsages af handelsdokument om salmonella?
Kyllingekød fra Sverige, Finland og Norge kan indføres uden handelsdokument, da disse lande har salmonellagaranti for kyllingekød.
 
Må kyllingekød sendes til Danmark, inden handelsdokumentet er udarbejdet?
Kyllingekød må først sendes til Danmark, når handelsdokumentet er udarbejdet som dokumentation for, at salmonellagarantien er opfyldt.
 
Skal originaleksemplaret af handelsdokumentet ledsage kyllingekødet til modtagevirksomheden?
Det originale handelsdokument må gerne sendes elektronisk eller med kurer til bestemmelsesvirksomheden. Ved elektronisk fremsendelse skal bestemmelsesvirksomheden kunne fremlægge dokumentation for handelsdokumentets ægthed.
 
Hvor skal handelsdokumentet præsenteres / sendes til?
Handelsdokumentet skal præsenteres/sendes til bestemmelsesvirksomheden. Hvis kyllingekødet bliver omlæsset eller opsplittet på danske lagre, inden kødet bliver transporteret til bestemmelsesvirksomheden, skal handelsdokumentet sendes til bestemmelsesvirksomheden – og ikke til lagrene for omlæsning.
 
Hvor længe skal handelsdokumentet opbevares?
Handelsdokumentet bør opbevares på bestemmelsesvirksomheden så længe kyllingekødet, som handelsdokumentet vedrører, bliver opbevaret på virksomheden. Dog mindst et år.
 
Må producenten skrive flere udskæringer af samme batch på handelsdokumentet?
Ja.​

Hvilke krav er der til importører af konsumæg?
Det er importørens ansvar at sikre, at æggene er fulgt af de rigtige certifikater, der dokumenterer, at æggene stammer fra høns, der er undersøgt efter prøveprogrammet. 

Hvor kan jeg finde certifikatet?
Du finder en model af det certifikat, der skal ledsage konsumæg til Danmark, i bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2005 af 14. oktober 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg. Her finder du også en beskrivelse af, hvordan du skal udfærdige certifikatet.
 
Hvad er kravene, hvis jeg vil sende æg fra Danmark til Sverige eller Finland?
Der er ikke krav om et certifikat, da Danmark, Sverige og Finland har samme salmonellagaranti for konsumæg.​

Ændret 21. februar 2023