Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Godkendte kontrolsteder mv. for ikke-animalske fødevarer og foder under importrestriktion

Ikke-animalske fødevarer og foder samt fødevarekontaktmaterialer, som er underlagt importrestriktion, skal indføres via et grænsekontrolsted i Danmark eller EU. En del af kontrollen kan forskydes til et godkendt kontrolsted inde i landet. Du kan finde mere information om godkendte kontrolsteder og faciliteter for videre transport på siden her.

​​​​​​​​​​​​​​​​Sendinger af ikke-animalske fødevarer og foder samt fødevarekontaktmaterialer under importrestriktion skal forhåndsanmeldes til og kontrolleres på et grænsekontrolsted, som er godkendt til formålet. Det kan være beliggende i Danmark eller i et andet EU land, hvis sendingen kommer ind der som første indgangsted i Unionen.

Forhåndsanmeldelse skal ske via IT-systemet TRACES NT. Du kan læse mere om brugen af TRACES NT på vores hjemmeside.

TRACES NT

Særligt for ikke-animalske fødevarer og foder under importrestriktion:
Når der ud over dokumentkontrol også skal foretages identitets- og fysisk kontrol (laboratorieanalyser), kan denne del af kontrollen forskydes til et godkendt kontrolsted inde i landet. Den forskudte kontrol sker efter, at dokumentkontrol er udført på grænsekontrolstedet.

​Hvis en sending er udtaget til fysisk kontrol (laboratorieanalyser) på grænsekontrolstedet, kan sendingen evt. transporteres videre til bestemmelsesstedet i afventning af resultaterne, og inden at sendingen godkendt til fri omsætning. Det forudsætter, at bestemmelsesstedet er godkendt som facilitet for videre transport. 

​Liste over danske grænsekontrolsteder (BCP) for dyr og varer, inkl. plastkøkkenartikler
Border Control Posts (BCP) for animals and goods, including food contact materials
 
Listen over grænsekontrolsteder er fælles for dyr og varer af både animalsk- og ikke-animalsk oprindelse. Grænsekontrolsteder, der er godkendt til at modtage sendinger af ikke-animalsk oprindelse, er opført med varekategori forkortelsen "PNAO" (Products of Non-Animal Origin) på listen over grænsekontrolsteder. Bemærk, at der for sendinger til Københavns lufthavn udelukkende kan foretages dokumentkontrol på grænsekontrolstedet. Eventuel identitets- og fysisk kontrol skal derfor forskydes til et godkendt kontrolsted. Læs mere om dette under menuen "Godkendte kontrolsteder".
 
 
 
Godkendte kontrolsteder - Control Points
Under visse omstændigheder kan identitets- og fysisk kontrol forskydes til et godkendt kontrolsted inde i landet. Vær opmærksom på, at varer kun kan sendes til et kontrolsted efter aftale med grænsekontrollen og det pågældende kontrolsted. Reglerne fremgår af Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2123​.

Hvis du ønsker, at din virksomhed skal godkendes som kontrolsted, skal ansøgning indsendes til Fødevarestyrelsen. Krav til godkendte kontrolsteder fremgår af Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1014.
 

​Videre transport fra et grænsekontrolsted i afventning af analyseresultater

Hvis en sending er kontrolleret på et grænsekontrolsted og der er udtaget prøver til laboratorieanalyse, kan sendingen under visse omstændigheder transporteres videre til det endelige bestemmelsessted i afventning af analyseresultaterne, dvs. inden at sendingen er godkendt til fri omsætning. Det forudsætter blandt andet, at resultatet af dokumentkontrol og identitetskontrol er tilfredsstillende, og at bestemmelsesstedet er godkendt som "facilitet for videre transport". 

Hvis du ønsker, at din virksomhed skal godkendes som facilitet for videre transport, skal ansøgning indsendes til fødevarestyrelsen. Krav til faciliteter for videre transport fremgår af Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2124.​​​​

 
Læs mere om indførsel af ikke-animalske varer
 


 

Ændret 5. oktober 2022