Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan markedsfører du kosttilskud

Når du ønsker at markedsføre kosttilskud, skal du være opmærksom på både de generelle regler, som gælder for alle fødevarer, samt de specifikke regler, som gælder for kosttilskud. I denne guide kan du blandt andet læse om anmeldelse af kosttilskud, mærkningsregler, markedsføring af kosttilskud på internettet og sondringen mellem kosttilskud og lægemidler.

Er du producent eller importør af kosttilskud? Du skal registreres som fødevarevirksomhed Du må først starte din virksomhed, når den er blevet registreret af Fødevarestyrelsen. Du skal derfor udfylde og sende en registreringsblanket til Fødevarestyrelsen. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Registreringsblanket] Læs mere i folderen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/Kom_godt_i_gang_med_din_foedevarevirksomhed.pdf [Kom godt i gang med din fødevarevirksomhed – for detailvirksomheder]. Forventer du, at markedsføringen af kosttilskud og evt. andre fødevarer vil give en årlig omsætning på over 50.000 kr om året? Du skal anmelde kosttilskud Når din virksomhed er registreret, skal de kosttilskud, som du ønsker at sælge, anmeldes senest samtidig med første markedsføring. Anmeldelsen foregår ved at udfylde den anmeldelsesblanket, der findes på virk.dk. Udfyld og send digitalt Du skal enten bruge en NemID medarbejdersignatur eller NemID privat til at anmelde dit kosttilskud digitalt. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Digital-anmeldelse-af-kosttilskud.aspx [Her kan du finde flere oplysninger om obligatorisk digital anmeldelse] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Anmeldelse-af-kosttilskud-.aspx [Udfyld blanket "Anmeldelse af nyt kosttilskud" digitalt via virk.dk] Fødevarevirksomheder, der er etableret i et andet EU eller EØS-land, og som anmelder kosttilskud til markedsføring i Danmark, kan anvende den engelsksprogede blanket til anmeldelse af kosttilskud, der findes på businessindenmark.dk, eller den tilsvarende blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside og indsende den til Fødevarestyrelsen. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Team%20Næringsstoffer/Food%20supplement%20notification_%20(2).pdf [Engelsk blanket] Kosttilskud skal som andre fødevarer opfylde de generelle krav i fødevarelovgivningen For kosttilskud gælder, lige som for alle andre typer af fødevarer, at de skal overholde de generelle krav i fødevarelovgivningen. Bemærk især fødevareforordningens: • artikel 14, som bl.a. beskriver, at fødevarer ikke må markedsføres, hvis de er farlige • artikel 16, der angiver, at reklamer, mærkning og præsentationen af fødevarer ikke må være vildledende samt • artikel 17 om virksomhedens ansvar Du skal sikkerhedsvurdere de produkter, som du markedsfører Som for alle andre fødevareprodukter er det virksomhedens ansvar at sikre sig, at lovgivningen er overholdt, herunder, at produkterne er sikre at indtage. Fødevarestyrelsen har lavet en vejledning til virksomheder om sikkerhedsvurdering af planteingredienser og -ekstrakter i kosttilskud. Du finder link til vejledningen nederst i denne guide. Vejledningen om sikkerhedsvurdering omfatter ikke veldefinerede stoffer, da disse som udgangspunkt skal godkendes af Fødevarestyrelsen inden markedsføring. Læs mere i guiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-tilsaetning-af-andre-stoffer-end-vitaminer-og-mineraler-til-kosttiskud.aspx [”Hvilke regler gælder for tilsætning af andre stoffer end vitaminer og mineraler til kosttilskud?”]. Indeholder dit kosttilskud vitaminer og mineraler, kan du læse mere om Fødevarestyrelsens vejledende værdier og krav om sikkerhedsvurdering af højere indhold i guiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Overholder-mit-kosttilskud-reglerne-for-indhold-af-vitaminer-og-mineraler.aspx [”Hvilke regler gælder for indhold af vitaminer og mineraler i kosttilskud?”]. Du skal overholde de generelle mærkningsregler samt særlige mærkningskrav for kosttilskud Kosttilskud skal overholde de generelle mærkningsregler for færdigpakkede fødevarer. Eksempel på generel mærkning er, at produktet skal være mærket med en let læselig skrift på dansk, svensk eller norsk. Af mærkningen skal fremgå: • Firmanavn • Varebetegnelse • Overskuelig liste over samtlige fødevareingredienser og tilsætningsstoffer i produktet. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Læs mere i guiden "Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] Kosttilskudsproduktet skal altid være forsynet med følgende oplysninger: • Varebetegnelsen 'Kosttilskud'. • Oplysning om, hvilke samt mængden af tilsatte vitaminer, mineraler og/eller visse andre stoffer, som produktet indeholder. • Navn både på dansk og latin for ingredienser bestående af plantedele (droger). • Den anbefalede daglige dosis. • En advarsel om ikke at indtage en højere dosis end den anbefalede daglige dosis, som er angivet. • En angivelse af, at kosttilskud ikke bør træde i stedet for en varieret kost. • En angivelse af, at produktet bør opbevares uden for små børns rækkevidde. • Mængden af de næringsstoffer eller stoffer med en ernæringsmæssig og/eller fysiologisk virkning, som er i produktet. • Mængden af de anførte næringsstoffer eller andre stoffer skal altid angives i forhold til den anbefalede daglige dosis. • Indholdet af vitaminer og mineraler skal angives i procent af de referenceværdier, der er anført i bilag XIII, DEL A, pkt.1, i Mærkningsforordningen. Hvis du ønsker at reklamere for en ernærings- eller sundhedsmæssig virkning af dine kosttilskud, skal du overholde EU’s regler om anprisninger Brugen af anprisninger i markedsføringen af kosttilskud er frivillig, men hvis de anvendes, skal virksomheden overholde EU’s regler om ernærings- og sundhedsanprisninger. Du finder anprisningsforordningen og tilhørende vejledning nederst i denne guide. Læs mere om anprisninger i: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx[Guide om ernærings- og sundhedsanprisninger] Hvis du er i tvivl om dit produkt er et kosttilskud eller et lægemiddel, skal du kontakte Lægemiddelstyrelsen Produkter, der markedsføres med en forebyggende eller helbredende effekt overfor sygdomme og sygdomssymptomer, skal være godkendt som lægemidler. De må ikke sælges som kosttilskud. Grænsen for, hvornår et produkt ikke er et kosttilskud, men et lægemiddel, beror på en konkret vurdering, som foretages af Lægemiddelstyrelsen. På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en mere udførlig beskrivelse af, hvad der som udgangspunkt gør et produkt til et lægemiddel. http://laegemiddelstyrelsen.dk/ [Gå til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside] Du skal følge særlige regler ved markedsføring på internettet Hvis en virksomhed markedsfører kosttilskud via internettet, gælder der særlige regler, som er beskrevet i E-handelsloven. Virksomheder i Danmark skal overholde de danske regler, bl.a. fødevarelovgivning, når de markedsfører kosttilskud på internettet. Det betyder også, at virksomheden og dens aktiviteter - herunder markedsføring - er underlagt kontrol fra Fødevarestyrelsen. §§ Se siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Kosttilskud–lovstof.aspx [Kosttilskud - lovstof] Se siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Tilsaetning-af-naeringsstoffer–lovstof.aspx [Tilsætning af næringsstoffer - Lovstof] Du skal registreres som fødevarevirksomhed Du må først starte din virksomhed, når den er blevet registreret af Fødevarestyrelsen. Du skal derfor udfylde og sende en registreringsblanket til Fødevarestyrelsen. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Registreringsblanket] Læs mere i folderen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/Kom_godt_i_gang_med_din_foedevarevirksomhed.pdf [Kom godt i gang med din fødevarevirksomhed – for detailvirksomheder]. Hvis du ønsker at reklamere for en ernærings- eller sundhedsmæssig virkning af dine kosttilskud, skal du overholde EU’s regler om anprisninger Brugen af anprisninger i markedsføringen af kosttilskud er frivillig, men hvis de anvendes, skal virksomheden overholde EU’s regler om ernærings- og sundhedsanprisninger. Du finder anprisningsforordningen og tilhørende vejledning nederst i denne guide. Læs mere om anprisninger i: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx [Guide om ernærings- og sundhedsanprisninger] Du skal følge særlige regler ved markedsføring på internettet Hvis en virksomhed markedsfører kosttilskud via internettet, gælder der særlige regler, som er beskrevet i E-handelsloven. Virksomheder i Danmark skal overholde de danske regler, bl.a. fødevarelovgivning, når de markedsfører kosttilskud på internettet. Det betyder også, at virksomheden og dens aktiviteter - herunder markedsføring - er underlagt kontrol fra Fødevarestyrelsen. §§ Se siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Kosttilskud–lovstof.aspx [Kosttilskud - lovstof] Se anprisningsforordningen samt vejledning hertil på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx [Ernærings- og sundhedsanprisninger - lovstof] Du skal ikke registreres som fødevarevirksomhed Hvis din markedsføring af kosttilskud og eventuelle andre fødevarer vil give en årlig omsætning på under 50.000 kr om året og samtidig under 50% af din virksomheds totale omsætning, falder det under bagatelgrænsen. Du skal derfor ikke registreres som fødevarevirksomhed. Hvis du ønsker at reklamere for en ernærings- eller sundhedsmæssig virkning af dine kosttilskud, skal du overholde EU’s regler om anprisninger Brugen af anprisninger i markedsføringen af kosttilskud er frivillig, men hvis de anvendes, skal virksomheden overholde EU’s regler om ernærings- og sundhedsanprisninger. Du finder anprisningsforordningen og tilhørende vejledning nederst i denne guide. Læs mere om anprisninger i: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx [Guide om ernærings- og sundhedsanprisninger] Du skal følge særlige regler ved markedsføring på internettet Hvis en virksomhed markedsfører kosttilskud via internettet, gælder der særlige regler, som er beskrevet i E-handelsloven. Virksomheder i Danmark skal overholde de danske regler, bl.a. fødevarelovgivning, når de markedsfører kosttilskud på internettet. Det betyder også, at virksomheden og dens aktiviteter - herunder markedsføring - er underlagt kontrol fra Fødevarestyrelsen. Forventer du, at markedsføringen af kosttilskud og evt. andre fødevarer vil udgøre over 50% af din virksomheds totale omsætning? Referenceværdier Find referenceværdier i Mærkningsforordningens bilag XIII, DEL A, pkt. 1, som du finder link til nederst i denne guide. Procent af referenceværdierne kan angives på følgende måder: 1. Betegnelsen "referenceindtag" kan anvendes ved angivelse af procent af referenceværdierne. Betegnelsen "Referenceindtag" kan forkortes "RI". Hvis forkortelsen "RI" anvendes, skal "RI" også skrives helt ud, dvs. "Referenceindtag". Dette kan angives som fx "procent af RI" eller "% af RI" med en markering (fx*), der tydeligt henviser til den fulde betegnelse. 2. Betegnelsen "næringsstofreferenceværdier" kan anvendes ved angivelse af procent af referenceværdierne. Betegnelsen "næringsstofreferenceværdier" kan forkortes "NRV". Hvis forkortelsen "NRV" anvendes, skal "NRV" også skrives helt ud, dvs. "Næringsstofreferenceværdier". Dette kan angives som fx "procent af NRV" eller "% af NRV" med en markering (fx *), der tydeligt henviser til den fulde betegnelse. Da betegnelsen "referenceindtag" skal anvendes på almindelige fødevarer, anbefaler Fødevarestyrelsen, at betegnelsen "referenceindtag" også anvendes på kosttilskud. Derved får forbrugerne den samme information på almindelige fødevarer og på kosttilskud. Hvis kosttilskuddet indeholder koffein Kosttilskud, der er tilsat koffein, skal mærkes med følgende oplysning, der skal stå i samme synsfelt som produktets navn: ”Indeholder koffein. Bør ikke indtages af børn eller gravide”. Denne oplysning skal følges af en henvisning i parentes til koffeinindholdet udtrykt i forhold til den anbefalede daglige dosis. Ja Nej (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Ja Nej (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Ja Nej (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/Kom_godt_i_gang_med_din_foedevarevirksomhed.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Digital-anmeldelse-af-kosttilskud.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Anmeldelse-af-kosttilskud-.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Team%20Næringsstoffer/Food%20supplement%20notification_%20(2).pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-tilsaetning-af-andre-stoffer-end-vitaminer-og-mineraler-til-kosttiskud.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Overholder-mit-kosttilskud-reglerne-for-indhold-af-vitaminer-og-mineraler.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx http://laegemiddelstyrelsen.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Kosttilskud–lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Tilsaetning-af-naeringsstoffer–lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/Kom_godt_i_gang_med_din_foedevarevirksomhed.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Kosttilskud–lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021