Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvilke regler gælder for indhold af vitaminer og mineraler i kosttilskud?

Hvis du vil importere og/eller producere kosttilskud med indhold af vitaminer og mineraler, skal du følge bestemte regler.

​​ Liste over vitamin- og mineralkilder

Listerne over tilladte vitaminer og mineraler, samt tilladte vitamin- og mineralkilder, står i bilag 1 og 2 i kosttilskudsdirektivet.​​


 Vejledende værdier for maksimalt indhold af vitaminer og mineraler


I EU er der ikke fastsat maksimumsgrænser for indhold af vitaminer og mineraler i kosttilskud. Virksomheder skal derfor selv sikre sig, at deres markedsførte kosttilskud ikke er sundhedsskadelige.​


Virksomhederne kan fx følge Fødevarestyrelsens vejledende værdier som kan findes i kosttilskudsvejledningen, bilag A-C. Disse værdier er fastsat ud fra en videnskabelig risikovurdering. Indtil kosttilskudsvejledningen opdateres næste gang, kan du finde de vejledende værdier for produkter, der alene er markedsført til personer over 18 år, i denne guide.


Vælger virksomheden at tilsætte mere end de vejledende værdier, skal virksomheden selv dokumentere sikkerheden af indholdet. Virksomheden kan i sin risikoanalyse henvise til, at de holder sig under de øvre sikre grænser, der er fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) eller DTU Fødevareinstituttet - hvis dette er tilfældet. Som udgangspunkt vil Fødevarestyrelsen ikke anse et næringsstofindhold for sunhedsskadeligt, hvis det ligger under den videnskabelige øvre tolerable grænse for den mest sårbare gruppe. Læs mere om kravet til sikkerhedsdokumentation i kosttilskudsvejledningen.


UL (Tolerable Upper Intake Level) er en betegnelse for den øvre tolerable grænse for et længerevarende dagligt indtag, der samtidig vurderes uden risiko for helbredet hos raske personer. Denne øvre tolerable grænse er fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og varierer fra næringsstof til næringsstof og typisk også med forbrugernes alder.


For enkelte næringsstoffer har data ikke været tilstrækkeligt til at opstille en UL-værdi, og derfor er en midlertidig vejledende grænse (TGL - Temporary Guidance Level) blevet fastsat af DTU Fødevareinstituttet. I de vejledende værdier er TGL anvendt for vitamin K, vitamin C og jern i mangel på en UL. For kobber og phosphor har DTU anvendt ADI (Acceptable Daily Intake) frem for UL, da vurderingerne af ADI-værdi er nyest.


Det er virksomhedens ansvar at sørge for, at produktet er sikkert, således at UL/TGL/ADI ikke overskrides af den mest sårbare befolkningsgruppe, som produktet markedsføres til.


Virksomheden skal dog have dokumentation for produktets sikkerhed, når indholdet ligger mellem de vejledende værdier og UL/ADI/TGL. Omfanget af dokumentationen vurderer Fødevarestyrelsen i forhold til næringsstoffets toksicitet, den tilsatte mængde, målgruppens sårbarhed og lignende.

Læs mere i kosttilskudsvejledningen, og find de beregninger fra DTU, der danner grundlag for Fødevarestyrelsens vejledende værdier, på vores lovstofside for kosttilskud. Find link til siden nederst på siden.​


Vejledende værdier for maksimalt indhold af vitaminer og mineraler for voksne over 18 år:

NæringsstofVejledende værdi for maksimalt indhold (per anbefalet daglig dosis)UL/TGL/ADI 1
Vitaminer
Vitamin A 2 (µg RE) i form af retinol og former heraf8901500
Vitamin D (µg)95100
Vitamin E 3 (mg α-TE)291300
Vitamin K (µg)9191000
Vitamin C (mg)10001000
Thiamin (mg)Ingen grænseIngen grænse
Riboflavin (mg)Ingen grænseIngen grænse
Niacin 4 (mg NE)891 (10 for nikotinsyre)5900  5 (10 for nikotinsyre)
Vitamin B6 (mg)10,2
12
Folsyre (µg)10001000
Vitamin B12 (µg)Ingen grænseIngen grænse
Biotin (µg)Ingen grænseIngen grænse
Pantothensyre (mg)Ingen grænseIngen grænse
Mineraler
Kalium (mg)3000
3000
Natrium (mg)Ingen grænseIngen grænse
Chlorid (mg)Ingen grænseIngen grænse
Calcium (mg)13272500
Phosphor (mg)1727
3132
Magnesium (mg)233250
Jern (mg)37 (50 for gravide fra 10. graviditetsuge)50
Zink (mg)1125
Kobber (mg)0,4
5​

Mangan (mg)

4 (0,5 for ældre) 6Ikke fastsat
Fluorid (mg)
5,4
7
Selen (µg)197
255
Chrom (µg)
250
Ikke fastsat
Molybdæn (µg)541600
Jod (µg)134600
Bor (mg) i form af borsyre og borater0,16
12,5
Silicium (mg) ​i form af siliciumdioxid
350
I​​kke fastsat

 

  1. UL (Tolerable Upper Level Intake) er en betegnelse for den øvre tolerable grænse for et længerevarende dagligt indtag, der samtidig vurderes uden risiko for helbredet hos raske personer. TGL (Temporary Guidance Level) er fastsat af DTU Fødevareinstituttet (Rasmussen et al. 2006) i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en UL-værdi. ADI (Acceptable Daily Intake) er et udtryk for det beregnede indtag af et stof, der kan indtages dagligt gennem hele livet, uden at det giver anledning til en betydelig risiko for sundheden.
  2. De vejledende værdier gælder kun retinol og former heraf. Der er ikke fastsat vejledende værdier for andre former. Et produktindhold kan derfor være højere end værdien, hvis alt eller en delmængde er tilsat som beta-caroten. Til mærkning anbefales: 1 retinolækvivalent (RE) = 1 µg retinol eller 6 µg beta-caroten. Derfor kan det ikke aflæses af deklarationen, om et produkt overholder de vejledende værdier.
  3. 1 alpha-tocopherolækvivalent (α-TE) = 1 mg D-alpha-tocopherol.
  4. 1 niacinækvivalent (NE) = 1 mg niacin eller 60 mg tryptophan.
  5. UL gælder ikke gravide og ammende kvinder.
  6. Ældre er ikke defineret i den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA's vurdering.

 Vejledende minimumsindhold for vitaminer og mineraler


Kosttilskud skal være en koncentreret kilde til næringsstoffer. Fødevarestyrelsen betragter typisk et indhold på 15 % eller derover af de referenceværdier, der står i bilag XIII, del A, pkt.1, i mærkningsforordningen, som en koncentreret kilde til vitaminer og mineraler.


 Du skal sikre, at din mærkning er korrekt


Kosttilskuddet skal mærkes med mængden af de vitaminer og mineraler, som er i produktet. Mængden skal altid angives i forhold til den anbefalede daglige dosis. Det er producenten, der vælger den anbefalede daglige dosis.

Indholdet af vitaminer og mineraler skal også angives i procent af de referenceværdier, der er anført i bilag XIII, del A, pkt.1, i mærkningsforordningen.

Ved deklaration af vitaminer og mineraler, skal du bruge de næringsstofbetegnelser og enheder, som står i kosttilskudsvejledningens bilag A. F.eks. er den korrekte betegnelse "Thiamin" og ikke "Vitamin B1".

Læs mere om reglerne for mærkning i kosttilskudsvejledningen, som du finder på vores lovstofside for kosttilskud.


 Vær også opmærksom på de generelle regler for kosttilskud


Du kan læse om de generelle regler for kosttilskud i guiden Sådan markedsfører du kosttilskud

Du kan læse mere om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til kosttilskud i guiden Hvilke regler gælder for tilsætning af andre stoffer end vitaminer og mineraler til kosttilskud?


 §§


Se siden Kosttilskud – lovstof

​ ​


Ændret 9. maj 2023