Gå til navigation Gå til hovedindhold


3. Hvad er et kosttilskud?

 

3.1 Et supplement til den normale kost

​Kosttilskudsbekendtgørelsens § 1, stk. 1,  nr. 1

De fleste danskere får de næringsstoffer, de har brug for, fra en almindelig og varieret kost. Der er dog visse befolkningsgrupper, der befinder sig i en særlig situation, som gør, at et tilskud til kosten er en god idé. Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor kosttilskud til visse befolkningsgrupper (se Fødevarestyrelsens hjemmeside).

Formålet med kosttilskud er at give et supplement af næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning til den normale kost.


3.2 Koncentreret kilde

Kosttilskudsbekendtgørelsens § 1, nr. 2

Kosttilskud skal være koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, alene eller kombinerede. Det kan fx være vitaminer, mineraler, aminosyrer, fedtsyrer, kostfibre og andre ingredienser af vegetabilsk, animalsk eller mineralsk oprindelse.
Fødevarestyrelsen betragter et indhold på 15 % eller derover af de referenceværdier, der står i bilag XIII, del A, pkt.1, i fødevareinformationsforordningen som en koncentreret kilde til vitaminer og mineraler (se afsnit 5.8). For kosttilskud, der indeholder mindre end 15 %, vil Fødevarestyrelsen vurdere i den konkrete sag, om definitionen er opfyldt.

Markedsføring af et kosttilskud, der ikke udgør en koncentreret kilde til næringsstoffer eller andre stoffer, kan betragtes som vildledende.

Fødevareinformationsforordningens artikel 7, stk. 1, litra a, og bilag xiii, del a, pkt. 1

Virksomheden skal kunne dokumentere den ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning ved produktet. Dette gælder, uanset om produktet markedsføres med ernærings- eller sundhedsanprisninger.

I Danmark er der nationale regler for kosttilskud tilsat visse andre stoffer end vitaminer og mineraler (se afsnit 4.5).


3.3 Kosttilskud skal markedsføres i dosisform beregnet til at blive indtaget i mindre afmålte mængder

Kosttilskudsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 3

Et kosttilskud skal markedsføres i dosisform. Den dosis, som producenten anbefaler, skal angives på produktet.

Det kan fx være som kapsler, pastiller, tabletter, piller og andre lignende former, pulverbreve, væskeampuller eller dråbedispenseringsflasker beregnet til at blive indtaget i mindre afmålte mængder.

Ved mindre afmålte mængder af væsker og pulver forstås mængder, der er så små, at de adskiller sig fra den mængde, man normalt indtager af almindelige fødevarer. Det er en konkret vurdering, om der er tale om en mindre afmålt mængde.

I visse tilfælde kan det være svært at afgøre, om et produkt er en almindelig fødevare eller et kosttilskud med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. Dette er fx tilfældet, hvis produktet (fx urt eller et krydderi) sælges i kapselform og med angivelse af et dagligt indtag eller anbefalet daglig dosis, uden at den resterende mærkning følger kosttilskudsreglerne. Det samme kan være relevant ved produkter markedsført til brug i forbindelse med sportsudøvelse.

Virksomheden skal derfor tage stilling til, om produktet skal markedsføres som et kosttilskud. I så fald skal produktet anmeldes til Fødevarestyrelsen (se kapitel 6) og mærkes og markedsføres korrekt som et kosttilskud. Der må ikke være tvetydige elementer i markedsføringen, så forbrugerne kan blive vildledt.

Fødevareinformationsforordningens artikel 7, stk. 1, litra a

Virksomheden skal også betale et årligt gebyr for de anmeldte kosttilskud (se afsnit 6.7).

Ved kontrol af et produkt vurderer Fødevarestyrelsen det enkelte produkts samlede præsentation, inklusive tekst på virksomhedens hjemmeside.