Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Animalske biprodukter - lovstof

Forordningen om animalske biprodukter nr. 1069/2009 og tilhørende gennemførelsesforordning 142/2011.

​​​​Til foror​dningen om animalske biprodukter hører også en gennemførelsesforordning. Begge har været gældende siden d. 4. marts 2011.

Forordningen om animalske biprodukter og Gennemførelsesforordningen fastsætter regler for indsamling, transport, opbevaring, håndtering, forarbejdning og anvendelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter og afledte produkter, der ikke er bestemt til konsum. 

Forordningen om animalske biprodukter  indeholder de overordnede bestemmelser, mens   d​​​e mere detaljerede regler findes i G​​​ennemførelsesforordningen. 

Forordningen om animalske biprodukter  og Gennemførelsesforordnin​​gen er umiddelbart gældende for de produkter og virksomheder, den omfatter.

Der er fastsat straffebestemmelser til forordningerne i en bekendtgørelse.

Derudover er der en række bekendtgørelser for visse animalske biprodukter på baggrund af reglerne i forordningerne.

 
Forordningen om animalske biprodukter nr. 1069/2009
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af Forordning (EF) nr. 1774/2002 (Forordningen om animalske biprodukter).

Forordningen om animalske biprodukter 1069/2009​
 
Gennemførelsesforordningen nr. 142/2011
Kommissionens Forordning ​​(EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets Direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv. 
 
Gennemførelsesforordningen indeholder de tekniske best​emmelser. Fx er det i Gennemførelsesforordningen, at forarbejdningsmetoderne er beskrevet, og der er betingelser for import af animalske biprodukter og afledte produkter fra tredjelande.​
 
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om animalske biprodukter og G​ennemførelsesforordningen
Fødevarestyrelsen har udarbejdet en beken​dtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelser af forordningerne.
 
 
Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr
 
Vejledning til bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr

Bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold

Vejledning om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold

Bekendtgørelse om gravpladser for selskabsdyr og heste og nedgravning heraf på privat grund
 
Ændret 23. februar 2022