Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hygiejneregler

Fødevarevirksomheder skal overholde en række hygiejneregler, der er fastsat ud fra hensynet til fødevaresikkerheden.

​​​​​​​​​​​​​​​​På denne side finder du h​​ygiejnereglerne med links til Retsinformation og til EU-lovgivningen på EUR-LEX. I Retsinformation skal du være opmærksom på at få alle ændringer til reglerne med – du finder dem i højremenuen i Retsinformation.

Konsoliderede udgaver er en sammenskrivning af den oprindelige tekst og ændringerne. Vær opmærksom på, hvilke ændringer der er indarbejdet. De konsoliderede tekster er udelukkende ment som en hjælp, og Fødevarestyrelsen påtager sig ikke ansvar for indholdet.

 
Love
Forordninger
En række regler for fødevarer er fælles i EU, fx Fødevareforordningen og hygiejneforordningerne. Samtidig er der kontrolforordninger med regler for den offentlige kontrol med fødevarevirksomheder.
 

Hygiejneforordningerne

indeholder indretnings- og driftsmæssige krav til alle fødevarevirksomheder, lige fra fiskeren til kiosken. Hygiejneforordningen for animalske fødevarer indeholder supplerende indretnings- og driftsmæssige krav for (engros)virksomheder med animalske fødevarer (kød, fisk, mælk, æg).
 

Kontrolforordningen

indeholder generelle krav til den offentlige kontrol med foderstof- og fødevarelovgivningen samt regler om dyresundhed og dyrevelfærd. Kontrolforordningen for animalske fødevarer fastsætter supplerende krav til den offentlige kontrol med animalske fødevarer.
 
Som supplement til EU-reglerne er der forordninger om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, om trikinkontrol med kød, om særlige salmonella-garantier for visse typer kød og æg til Finland og Sverige samt om gennemførelses- og overgangsordninger.

Bekendtgørelser

I Danmark er fødevareloven tilpasset EU-forordningerne. En række bekendtgørelser supplerer forordningerne og fødevareloven.

Vejledninger og cirkulærer
Vejledninger fra Europa-Kommissionen
På EUR-Lex:    
Se også reglerne for mikrobiologi og zoonoser
 
Ændret 10. februar 2023