Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Mikrobiologi og zoonoser - lovstof

På området mikrobiologi og zoonoser er der en række regler, vejledninger, EU-forordninger og supplerende bekendtgørelser. Reglerne er listet op nedenfor  o​​g med links til Retsinformation og til EU-lovgivningen på EUR-LEX.

​​​​​I Retsinformation skal du være opmærksom på at få alle​​ ændringer til reglerne med – du finder dem i højremenuen i Retsinformation.

Konsoliderede udgaver er en sammenskrivn​ing af den oprindelige tekst og ændringerne. Vær opmærksom på, hvilke ændringer der er indarbejdet. De konsoliderede tekster er udelukkende ment som en hjælp, og Fødevarestyrelsen påtager sig ikke ansvar for indholdet.​

 
Forordninger
En række regler om mikrobiologi og zoonoser har ophæng i EU-lovgivningen, f.eks. i fødevareforordningen, mikrobiologiforordningen og zoonoseforordningen.
 

 

Love

 

B​ekendtgørelser

I Danmark er den nationale lovgivning tilpasset EU-forordningerne. En række bekendtgørelser supplerer forordningerne, fødevareloven og lov om hold af dyr.

 

Vejledninger
Vejledninger fra Europa-Kommissionen
Se også hygiejnereglerne​

Oversigt over regler på hygiejn​​​eo​​mrådet

Ændret 4. juli 2022